SK » Posolstvá»


Bol som a stále som tvoj Učiteľ

5. január 2006

Teraz nemám, po všetkých tých rokoch,
žiadne pochybnosti, že to bolo Tvoje Slovo,
ktorého sa mi dostalo, ó Pane.

Áno, Pane, skrze slabé stvorenie,
ktoré si Svojou Mocou a Autoritou viedol,
aby odovzdalo Tvoje Slovo ostatným ...

Týmto nevýslovným spôsobom
si mi odhalil Svoju Svätosť a Svoju Vôľu.

Zveril si mi Svoje Slovo,
aby som pripomenula národom
ich povinnosť voči Tebe,
a aby som oznámila všetkému bytiu,
že Ty ich voláš,
aby sa zmierili s Tebou
a medzi sebou navzájom.
Posielal si ma, aby som priviedla národy
späť k poslušnosti a láske,

Posielal si ma ku Svojim Pastierom,
aby si priviedol Cirkvi k ľútosti nad hriechom rozdelenia,
k vzájomnému zmiereniu a zjednoteniu.
Najťažšia úloha, nad ľudské možnosti.
Lebo samé toto Posolstvo
má podobu radu hrozieb.

Kto pokorne prijal Tvoje výčitky?
Povedz mi Pane,
ktorá z týchto vládnucich mocností
sa sklonila a načúvala?
Zváž Svoj ľud, Pane ...
posúď ho ... kto je doteraz na Tvojej strane?
Moji vlastní1 mnou opovrhujú,
keď odovzdávam Tvoje Slovo o Jednote.

Áno, Moja Vassula, diabol ich drží v rozdelení, napriek tomu buď v pokoji a trpezlivá ... prorokuj Môjmu ľudu a nikdy si nenechaj vziať odvahu. Nezarmucuj Ma. Teraz už vieš, že môžem robiť veľké veci! Dúfaj! Pamätaj, bol som a stále som tvoj Učiteľ, ktorý ťa pomazal. Pomazanie, ktoré som ti udelil, otvorilo oči tvojej duše a naučilo ťa všetkému, čomu si sa musela naučiť. Si pomazaná Pravdou a ako si bola vyučená ty, tak budú vyučení ostatní. Som známy tým, že zvrhávam mocných kráľov, slávnych kráľov. Vždy ťa vytrhnem z pazúrov tvojich prenasledovateľov, Moja kvetina. A budem ťa posilňovať Duchom Statočnosti. Tak zostaň vo Mne, kde dostaneš život vo Mne. Nebo je tak nevysloviteľne krásne, Moje dieťa. Budeš žiť v Nebi vo Mne. V plnosti ...

... a Boh bude blízko mňa,
vo mne a všade okolo mňa,
vnútri aj mimo mňa.

Nebo znamená
byť svetlom
a žiť vo Svetle
a byť jedno so Svetlom ...

pohltený
a celkom vstrebaný Svetlom ...
a jestvovať, byť ...

Všetko vnútri Svetla,
všetky udalosti sveta,
celá minulosť a prítomnosť,
a všetky myšlienky v nás
sú zabudnuté, vymazané, neexistujú
a namiesto toho sú nahradené
nevysloviteľne uchvacujúcou sladkosťou Boha
a nesmiernou radosťou duše,
slobody ducha, túžbou zakúšať
natrvalo tieto útechy a priazne,
ktoré sám Boh a len Boh môže
vo Svojom Božskom objatí dať duši.

Niet divu, že tí, ktorí mali
skúsenosť mimo svoje telo a videli Boha,
stretli sa s Ním tvárou v tvár
hoci len na malý okamih,
a nechceli sa vrátiť na zem!

Teraz už viem, že Ťa vlastním,
ako Ty vlastníš mňa a všetky tieto rozkoše,
ktoré zakúšam v Tvojej Prítomnosti,
mi dávaš Ty, Milovník ľudstva!
Toto znamená žiť život presahujúci bytie,
žiť život vo večnosti,
život, ktorý ožaruje
zvyšok sveta.

Všetko, čo som ťa tak hojne učil, ti bolo dávané slobodne. Toto samé ti stačí ... otcovským spôsobom som ťa vyučoval Vznešenú náuku, aby som ťa včlenil do Seba. Dával som ti živé obrazy2 minulosti aj budúcnosti. Skrze milosť som ti zjavil Svoje Srdce a dovolil som ti rátať Jeho údery. Urobil som koniec s tvojou rebéliou a priviedol som ťa do Svojho Srdca, aby si v Ňom prebývala. Obeť Mojej Duše, pohybuj sa vo Mne, dýchaj vo Mne, ži vo Mne. Slovo teraz prebýva v tvojom srdci a to Ma napĺňa veľkou radosťou! Koniec koncov si dielom Mojich Rúk a utvorená bez akéhokoľvek úsilia. Nechal som ťa cestovať po drsných cestách, ale práve tak konám,3 áno, Moji priatelia. Buď Mojou harfou a teš Ma svojím spôsobom vyjadrovania, ktorému si sa naučila odo Mňa. Neodmietaj Mi svoju ruku a čas.

Ja, Pán, ti žehnám ... ic


1 väčšina duchovných grécko-pravoslávnej cirkvi
2 vízie
3 tu som pochopila, čo sa chystá povedať ...Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved