SK » Posolstvá»


Niesť Môj Kríž je požehnanie

6. január 2006

Pane Ježišu Kriste
si radosťou môjho života.

Spomeň si, Moje dieťa, na Môj Kríž a na výkupné, ktoré bolo zaplatené, aby si bola zachránená a oslobodená, aby si mala podiel na Večnom Živote. Hoci ti chýbajú slová k tomu, aby si úplne vyjadrila svoju radosť a lásku ku Mne, tvoje srdce Mi vzdáva chválu zakaždým, keď ku Mne prichádzaš vo svojej chudobe. Vassula, raz som ti povedal, že keď objímaš Mňa, objímaš tiež Môj Kríž. Poď ku Mne bližšie, nech máš nejaký podiel na Mojich trápeniach. Niesť Môj Kríž je požehnanie. Nezdá sa, že by si ty ani ostatní plne porozumeli tomu, že toto je symbol, ktorému som dal, Ja Boh, na vás spočinúť. Hľaď, aké privilégium? Božstvo spočíva na Svojom stvorení. Zostaň v horúcom objatí svojho Stvoriteľa a Ženícha, a odlož všetky svoje obavy, pokušenia, zlyhania a ťažkosti, bolesti a úzkosti a padni do blaženosti a zabudnutia, upokoj sa a sústreď sa na Mňa, svojho Boha a Všetko. Ja som Všetko. V Mojom objatí zakúsi tvoja duša Moje skryté tajomstvá.

Radujem sa v tvojej ničotnosti, radujem sa v deťoch. Zostaň vo Mne a nikdy neodchádzaj. A keď sa stretávaš s ľuďmi, ktorí hovoria všemožné nezdvorilé reči, odporujú ti, trýznia ťa, podávajú ti svoj jed, nezabudni na Mňa, nezabudni na Moje Utrpenie, nezabudni, čo Písmo hovorí o viniči a ratolestiach. Ratolesti, ktoré boli odseknuté, boli odseknuté preto, že nezostali vo Mne. Tí, ktorí sa vo svojej vyprahnutosti odo Mňa oddelili, neporozumeli Pravde ani Mojim Bohatstvám. V tejto duchovnej smrti a v ich prázdnote utláčajú každého, kto ku Mne volá, a v kom mám zaľúbenie. Vidíš, viedol som ťa po starobylej ceste Mojich prorokov, hovoril som k tebe mystickým jazykom a ozdobil som ťa darmi, aby si vyjadrovala Moje Slová hymnom Lásky. Viedol som ťa skrze metódy kontemplácie, dal som ti horlivosť a túžbu konať dobro a robiť Mi radosť. Ponúkol som ti niečo, čo presahuje chápanie kohokoľvek, a to je: viesť so Mnou priamy rozhovor, kedykoľvek si praješ. Preto tvojich oponentov, ktorí s tebou jednajú nepriateľsky, a ktorí Ma provokujú, budem prísne súdiť. Tieto veci ich v ich vyprahnutosti presahujú. Sú podobní oným ratolestiam, ktoré sa musia vyhodiť do ohňa. Keď odmietli bohatú miazgu, ktorú im ponúkol sám Vínny kmeň, vyschli a nemôžu urobiť nič. Áno budú zhromaždení Mojimi Anjelmi, hodení do ohňa a spálení.

A ty dcéra, po zásluhe odplatím krivdou tým, ktorí krivdia tebe a odmením ťa za všetku nespravodlivosť a prenasledovanie, ktoré si podstúpila kvôli Mne. Vedz, že som do teba celej vpísal Svoje Meno, takže budeš pokračovať v statočnom a dôstojnom odolávaní ranám, ktoré ti zasadzujú tvoji prenasledovatelia, ktorí sú v skutočnosti prenasledovateľmi Môjho Kríža. Žehnám ťa a dávam ti Svoj Pokoj. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved