SK » Posolstvá»


Moje Srdce bolo dojaté tvojou, tak zbedačenou dušou

13. február 2006

Pán je verný,
lebo mi dáva silu
a chráni ma pred zlom,
On je jedinou Radosťou môjho ducha,

a ty, Moja milovaná, si Moja drahocenná duša, si ozdobou a vencom na Mojej Hlave.

Pane,
pozdvihol si ma putami Lásky,
sňal si zo mňa moju vinu
a zjavil si mi Svoju Svätú Tvár.
Premenil si moju prázdnotu
v túžbu po Tebe.

Šťastný je človek,
ktorému je odpustená vina
a ktorého hriech je sňatý.
Tí obdržia dar Lásky!

Moje Srdce bolo dojaté tvojou, tak zbedačenou dušou. Našiel som v tvojom srdci miesto, kde som sa mohol usadiť a spočinúť. Premenil som ťa z tuláka bez záujmu v miesto pokoja. Do dnešného dňa sa s tebou rozprávam a súčasne ti dávam šťastie, radosť a útechu. Vidíš Vassula, objavujem sa na tebe, aby som ukázal ľuďom naše spojenie. Aby som ukázal slepým, že prebývam v tebe a ty vo Mne. A aby som potvrdil Svoje vyhlásenie, že jediným znamením, ktoré dám, aby som dokázal, že Ja som Autorom tohto zjavenia, si ty, dcéra. Láska ťa miluje. Týmto spôsobom k tebe prišla Láska. Aká rozkoš zasiahla Moje Srdce, keď si odpovedala na Moje Volanie. Opri sa o Mňa a dôveruj Mi. Nikdy ťa nesklamem. Láska ťa miluje. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved