SK » Posolstvá»


Ten, ktorý ti spieva hymny, nie je nikto iný ako Ten, ktorý stvoril všetky veci

24. apríl 2006

Ó Pane,
aké slávne je Tvoje Meno
v celom vesmíre!
Kto sú ľudia, ktorí nie sú nič,
než púhy prach a popol,
a napriek tomu na nich pamätáš?

Kto sme my, a kto som ja,
že si zostúpil zo Svojej Slávy a Nádhery,
aby si ma navštívil?

Spravil si nás o niečo menšími ako sú Anjeli,
odel si nás cťou a slávou ...

Urobil si nás spolupracovníkmi Svojho Diela,
a tak si nám dal možnosť vládnuť s Tebou!

Naplnil si moju dušu božskými náukami
a moje srdce prekypuje dobrými správami.

Viedol si ma ako pastier ovcu ...

Premenil si môj jazyk vo zvučné pero
pohotového pisára.
Vzdávam chválu Tomu,
ktorý stvoril mňa a všetky veci ...

Neboj sa. Si miestom, v ktorom sme si spravili Náš Príbytok. Skutočne som z teba urobil Svoje pero, aby si zapisovala Moje výroky. Výroky, na ktoré sa bude spomínať vo všetkých budúcich generáciách. Do tvojich pier bola vlievaná milosť, aby si bola schopná ohlasovať s úctou Moje Meno. Pomazal som ťa olejom radosti. Nedovoľ svojmu srdcu, aby zišlo na scestie, ale nech sa primkne ku Mne Nezabudni, že na konci budem triumfovať.

Cesta, ktorú som pre teba zvolil, nie je ľahká, ale neboj sa. Nekolísaj, lebo Ja som Pán a Žezlo Môjho Kráľovstva je Žezlo spravodlivé. Používam ho, aby som pozdvihoval alebo zrážal k zemi spravodlivo. Všetci tí, ktorých som si vyvolil a požehnal olejom pomazania, sú cibrení tak, ako sa cibrí striebro. Skúšam ich ohňom, aby som vhodne sformoval ich ústa k hlásaniu Môjho Slova. Vnímaj Moju Lásku ... a teraz sa raduj, lebo Ja Sám som ti kázal v Mojich Nádvoriach. Raduj sa! Pretože Ten, ktorý ti spieva hymny, nie je nikto iný ako Ten, ktorý stvoril všetky veci. Ten, ktorý stvoril teba a ktorý je nado všetky veci a skrze ktorého sú všetky veci udržiavané.

Ja Som Pastor1 Svojho stáda,
Hlava Mystického Tela,
ktorým je Cirkev.

Moja Krv nebola preliata zbytočne, ale jej preliatím na Kríži som so Sebou všetko zmieril. Daroval som pokoj tým, ktorí bývajú na zemi, rovnako ako tým, ktorí žijú v nebi.

Vassula, nerozprával som žiadne bájky, ale hovoril som v Pravde. V Pravde, ktorá je pravá a mala by sa rozširovať. Všade hlásaj Moje Slovo v záujme Mojej Cirkvi, nech má Moja Cirkev prospech z Mojich výrokov a nevyspytateľných pokladov Môjho Najsvätejšieho Srdca. Moje Slovo ožaruje srdcia a silou Môjho Ducha sa obrátia ku Mne. Nikdy nestrácaj nádej a nikdy nepochybuj o Mojej mocnej prítomnosti.

Ach, zasadil som Svoje Slovo na rozkošnom mieste! Aké dobré je zhromažďovať Moje plody v tejto zemi! V tejto zemi rozšírim Svoje oltáre a rozmnožím Svoje svätyne. Moja Vassula, hovor Mi tieto slová:

"Pán je mocný,
dal veľkoryso chudobným,
Jeho Spravodlivosť trvá
na veky vekov.
Pán chráni maličkých.
Pokoril ma a zachránil.
Tak ako sa teraz odvďačím Pánovi
za všetko čo mi dal?"

- Môžeš sa Mi odvďačiť rovnosťou lásky. Láska za lásku. Dodržuj Moje Prikázania a nasleduj ich. Nezabudni, že si bola vyvolená, aby si Ma tešila svojimi obeťami pre Môj Dom. Ja som tvoj život a skrze teba je umocnená Moja Prítomnosť, aby si sa podieľala na Mojom pláne. - Milovaná, Ja som tvoj Priateľ, nikdy nepochybuj, pokoj ... ic


1 Pastier (počula som súčasne obe dve slová)Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved