SK » Posolstvá»


Modlitba pokánia a vyslobodenia

13. november 2006

(Vassula píše:)

Ježiš Kristus mi nadiktoval túto modlitbu, ktorá je modlitbou pokánia, uzdravenia a oslobodenia. Povedal, že tento 'exorcizmus' je potrebný v týchto časoch, ktoré sú tak zlé.

Ľudia nevedia ako celkom zapudiť svojimi modlitbami Satana, ktorý ich ovláda, oslepuje a pôsobí im toľko utrpenia, buď skrze chorobu alebo tým, že z nich robí otrokov. Ježiš tiež hovorí, že veľa ľudí uctieva falošných bohov (idoly).

Táto modlitba bude účinná, keď sa ju budeme modliť srdcom a opravdivo.

(Pán povedal:)

Moja Vassula, pokoj tebe. Mám radosť, keď ku Mne prichádzaš týmto spôsobom. Keď hovoríš v Mojom Mene, nech sa Mi zhromaždenia veriacich zasvätia. Nech pred Mojou Tvárou konajú pokánie týmito slovami:

Pane, znášal si ma
po celé tie roky s mojimi hriechmi,
predsa však si so mnou mal súcit.

Bol (a) som zvedený (á) na scestie
v každom ohľade,
ale teraz už nebudem viac hrešiť.
Ublížil (a) som Ti
a nekonal (a) som správne
už taký (á) viac nebudem.
Zriekam sa hriechu,
zriekam sa Diabla,
zriekam sa neresti,
ktorá poškvrňuje moju dušu.
Osloboď moju dušu od všetkého,
čo je proti Tvojej svätosti.

Snažne Ťa prosím, Pane,
zachráň ma od všetkého zla.
Príď teraz, Ježišu,
príď a zostaň v mojom srdci.

Odpusť mi, Pane,
a dovoľ mi spočinúť v Tebe,
lebo Ty si môj Štít,
môj Spasiteľ a moje Svetlo
a Tebe dôverujem.

Odo dneška Ti, Pane,
budem blahorečiť v každej dobe.

Zriekam sa zla
a všetkých iných bohov a model,
pretože Ty si Najvyššie Zvrchovaný
nad celým svetom,
ďaleko prevyšuješ všetkých ostatných bohov.

Svojím mocným ramenom ma zachráň od choroby,
zachráň ma, aby som nebol (a) zajatcom,
zachráň ma od ťažkostí
a poraz môjho nepriateľa Diabla.
Príď mi rýchlo na pomoc,
ó Spasiteľu!
Amen.

Ja, Boh, ťa milujem, milovaná. My, nás? Ja SomChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved