SK » Posolstvá»


Vediam vás, aby ste ozdobili Moju Cirkev

27. august 2009

(Vassula prečítala pútnikom, ktorí sa zúčastnili 7. ekumenickej púti Pravého Života v Bohu "Po stopách sv. Pavla biblickým Gréckom", posolstvo, ktoré od Pána prijala o niekoľko dní skôr - 27. augusta 2009. Tu je to posolstvo:)

"Nielen, že som Autorom tohto veľkého diela, ale dnes vás vediem, aby ste skrášlili Moju Cirkev. Počas týchto dní chcem naplniť vašu myseľ, vaše srdce a celé vaše bytie všetkým, čo Ja Som, aby ste pokročili v Mojej Božskej Láske. Čo sa týka všetkého trápenia, ktoré ste pre Moje Meno vytrpeli, a všetkého, čím kvôli Mne prechádzate, Môj Otec odhliadne od všetkých vašich nedbalostí a Ja doplním čo chýba. Buďte požehnaní za váš šľachetný skutok lásky, zostaňte zjednotení a staňte sa dokonalou ikonou jednoty. A ... ako viete, Moja Moc sa najviac prejavuje v slabosti. Radujte sa a buďte šťastní a pripojte usmievavú tvár ku všetkému, čo som vám dal! Ďalej vyžarujte do tejto temnoty a čerpajte z Môjho Najsvätejšieho Srdca. Buďte zamilovaní do Môjho Kríža, aby váš plameň nevyhasol. Buďte dokonalým obrazom Môjho Otca. Moje Milosrdenstvo je veľké a je nad vami všetkými. Buďte jedno v Mojom Mene."Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved