SK » Posolstvá»


Uschopni nás vidieť naše hriechy na vlastné oči

17. jún 2010

Pokoj tebe. Poteš Ma a opakuj so Mnou túto modlitbu:

Otče Nebies,
uč nás ohlasovať pokoj
a zvestovať národom spásu,
spásu z výsosti.

Nekonaj s nami prísne
kvôli našim prestúpeniam,
ale pomôž nám vidieť naše hriechy Tvojimi Očami,
aby sme mohli pokorne prosiť o odpustenie.

Pohni našimi srdcami,
najláskavejší Otče,
aby boli jedno s Vašimi.

Tvoja Láska ku mne
bola tak nesmierna,
vždy verná.
Daj mi silu, aby som bola
pevne ukotvená vo všetkom,
čím si ma poveril.
Amen

Tak mi dovoľ, Moja Vassula, aby som ti spieval. Stretnutia1 ako tieto Ma tešia, budeš ich mať až do konca. ic


1 Pán má na mysli: byť s Ním týmto spôsobomChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved