SK » Posolstvá»


Som to Ja, kto rozpútava vetry a morské búrky

14. apríl 2011

Keby Pán neopravil Sám Svoj Dom,
nepracovali by robotníci zbytočne?

Ale ja spolieham na Tvoje Prisľúbenie,
kiež všetky útrapy, ktoré nesieme,
Ti prinášajú Slávu ...

Moja Vassula, Moja najdrahšia, Moje Ústa hlásajú Pravdu, iba Pravdu. Keď som ťa určil pre toto dielo, a tak ťa povolal, aby si sa vzchopila, nenaplnil som tvoje ústa olejom pomazania? Nenaplnil som svet plodmi? Nepozdvihol som mŕtvych k životu?

Povedal som: "Pozdvihnem mŕtvoly a zem prízrakov dá zrodenie nového života vo Mne. Nevšímaj si hnevu a nespravodlivosti, ktorú na teba toto pokolenie vrhá. Zem už je v rozklade a všetci obyvatelia zeme draho platia za svoje zločiny. Bieda, ktorej čelí východ, strávi ich pýchu a vinu. Prudký poryv, tak prudký ako hurikán, ich spáli. Budú pykať za každý svoj zločin a budú sa učiť žiť bezúhonne

Som to Ja, kto rozpútava vetry a morské búrky, ktoré na mori vzdúvajú vlny. Vassula, dovoľ Mi povedať ti toto: si Moje potešenie a Moja obeť, lebo som ťa vystavil tým, ktorí pozdvihujú svoje hlasy s 'chválou',1 ale v skutočnosti to tak nemyslia. Z palácov, v ktorých žijú, zaznel neľútostný rozsudok, v ich očiach ani v ich srdciach nie je svetlo spravodlivosti, ale príde ten deň, kedy ich zasiahne taká výčitka, akú nezakúsili odo dňa svojho narodenia!

Veríš, Moje dieťa, že som tam nebol, keď s krajnou aroganciou a iskrami zloby sršiacimi z ich očí strhávali Môj úrodný vinič? A dar, ktorý som Ja Sám formoval a ustanovil? Márnosť! Skorumpovaní a chorí nenávisťou ... ako príhodne Duch Svätý prehovoril, keď povedal ústami proroka Izaiáša:

"Choď k národom a hovor: Budete znovu a znovu načúvať, ale nepochopíte, pozerať sa a pozerať, ale nič neuvidíte, lebo srdce tohto národa je ako srdce z kameňa. Ich uši sú hluché k počutiu a zavreli svoje oči zo strachu, aby nimi nevideli, svoje uši, aby nimi nepočuli ..."

Pochopte teda, že táto spása prichádzajúca odo Mňa bola zoslaná ľuďom prostého srdca, úbožiakom a tým, ktorými vaša spoločnosť opovrhuje, poníženým, aby boli potrestaní mocní a pyšní. Tvoji žalobcovia sú Mojimi žalobcami. Tí, ktorí ťa napádajú, napádajú Mňa.

Prelom teda Svoje ticho a bráň ma. Vydaj Svoj rozsudok a nedovoľ im, aby sa na mne pásli svojou škodoradosťou!

Vassiliki, nerob si o seba starosti. Tvoja Svätá Matka je ti dnes po boku viac, ako kedykoľvek predtým preto buď láskavého srdca, lebo šťastný je človek, ktorý stratí svoj život pre Mňa! Šťastná si duša, že si zakúsila Moje Utrpenie a oné tŕne, klince, ale nadovšetko onú kopiju! Tieto hriešne ruky, ktoré sa ťa chceli zbaviť, budú trpieť, keď zistia, koho prenasledovali a toho Dňa sa budú chvieť od strachu! Prelievajú Moju Krv ako rieky.

Zostaň odovzdaná, Vassula, a okrášli Moju Hlavu ozdobami lásky a slávy. Uisťuj tých, ktorí majú pochybnosti. Ja som Pán, ktorý pokára tvojich žalobcov my, nás? ic

(Neskôr:)

Ja Som. Malí aj veľkí podliehajú Mojej Moci a Mojej nadvláde. Preto sa Moje dieťa nikdy neboj, lebo Ja som ti vždy po boku. Miluj Ma, Ja Ježiš ťa žehnám. Ja Som.


1 grécky "doxológia" - znamená "vzdanie vďaky"Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved