SK » Posolstvá»


Mám pod kontrolou každú situáciu

27. apríl 2011

Dávam ti Svoj pokoj.

Spomeň si na Moje Slová: ak Mi niekto slúži, tak ho Môj Otec v nebesiach oslávi.

Vedel som, že by si Ma vždy počula, keď by som ťa volal a s Mojou Milosťou, ktorú som ti dal, by si Ma oslávila, rovnako ako by si oslávila Môjho Otca. Dnes znova prenasledujú1 Cestu, aj keď som za Sebou zanechal Svoju vôňu v ich prítomnosti. Ako vlci trhajú Moje Telo. Zázraky vykonané v Mojom Mene pre nich vôbec nič neznamenajú. Prehliadajú ich. Tebe Vassula hovorím: nestrácaj odvahu, lebo dar, ktorý ti bol daný, mal a stále má svoj význam a svoje vlastné pôsobenie: zostaň verná a vždy pripomínaj svetu, že každý má právo a možnosť, ak chce, byť tesne pritisnutý na Moju Hruď a radovať sa z Môjho priateľstva, stať sa dôverný so Mnou.

Teba, ktorej som preukázal priazeň, som učil, akú cenu má dôvernosť, ktorá ťa vťahuje do vnútorných priestorov2 Môjho Srdca, aby si zakúsila Moju sladkosť a opojnú a nevýslovnú lásku, ktorú mám ku každej duši. Vo vízii3 si videla, ako ťa Duch Svätý vyvolil medzi mnohými, aby si sa stala Mojou Ozvenou a budovateľom Mojej Cirkvi.

Vo všetkých týchto chvíľach4 som ti bol nablízku. Ako inak by si, Vassula, uniesla Môj Kríž? Udelil som ti dokonalú dôveru, bez ktorej by ťa ťažkosti a ťarcha Môjho Kríža Jednoty rozdrvili a zobrali ti odvahu pokračovať! Chápeš, Moja holubica? Bol na teba vylievaný vytrvalý prúd božskej milosti, aby ťa posilnila, aby si pokračovala cez všetky protivenstvá.

Moje Srdce sa zaradovalo, keď som ťa počul hovoriť: "Boh má všetko pod kontrolou, tak nezúfajte!" Áno! Skutočne mám pod kontrolou každú situáciu. Niektoré duše si to možno nemyslia, keď sa veci obrátia proti nim, pretože neprozreteľne spoliehali na svoju silu a svoje víťazstvo. Avšak skôr alebo neskôr sa ich plody rozplynú a všetko nadprirodzené svetlo začne vyhasínať. Rovnako ako ich láska ku Mne sa zmenší v rozsahu a sile. Začnú v nich rásť zlé tendencie a schopnosti, ktoré odo Mňa získali, začnú nebezpečne ustávať a nie sú vstrebávané tak, ako predtým. Začne ich premáhať telo a ich duch ovplyvnený svetom ich bude priťahovať k ich starým vášňam.

Ale ak duša zostane vo Mne a nebude zanedbávať svoj duchovný a sviatostný život a všetko, čo ju naučil Duch, a kto dovolil Duchu, aby ho vlastnil, tak v časoch prenasledovania a v ťažkých situáciách sa takáto duša oprie o Mňa a s dôverou bude hovoriť: "Pán je s nami, tak kto proti nám?" Nikdy nepovie: "Pán nás opustil ..." alebo "Pán na mňa zabudol ..."

Dcéra, daj Mi svoj čas a Ja budem mať radosť, neodopri Mi svoju spoločnosť, pokoj tebe, my, nás? Milujem ťa! ic


1 hierarchia a neveriaci
2 v tú istú chvíľu som počula slovo 'komnata'
4 v období mlčaniaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved