SK » Posolstvá»


Moje Srdce narieka ako smutné tóny flauty

9. máj 2011

Moja Vassula, zjednoť svoje srdce s Mojím a načúvaj Mi. Spomeň, aké zázraky som dokázal vykonať v minulosti? Tak sa netráp. Ja presadím Svoje zázraky, pretože Ja som Autorom tohto zázračného Diela. Ďalej rozdávaj chudobným v duchu to, čo som napísal, aby nebo počulo ich chvály. Nestoj stranou, Moja dcéra, pokračuj s úsmevom, svoju ruku v Mojej Ruke nechaj svoju hlavu spočinúť na Mojom Srdci a načúvaj Jeho tlkotu ... čo počuješ, dcéra? Nárek?

Áno, nárek, vzlykanie ...

Moje Srdce narieka ako smutné tóny flauty, plače nad tvojou úbohou spoločnosťou a nad tým, ako ju plamene pretvoria v ľudské pochodne, ak sa nezmenia a kajúcne sa neobrátia ku Mne. Ach! Rovnako tak, ako sú od princov až po žobrákov predurčení zomrieť, sú určené ohňu terajšie nebo a zem. Aj hlúpy osol, keby počúval, by to pochopil a okamžite konal, keď som opakovane varoval túto generáciu, že pokiaľ nebude ľutovať, zo srdca sa modliť a ak sa ku Mne neobráti a nepodriadi svoj život Môjmu Zákonu, Mojim nariadeniam, Mojim Prikázaniam a učeniu Cirkvi, nezjednotí sa a nebude žiť v pokoji a láske medzi sebou, tak že ju Môj Otec potrestá. Jeho plameň sa rozšíri a strávi celé národy, takže budú úplne vymazané z mapy. Hovorím ti, nebesia zmiznú, ako keď sa zvinie zvitok a rozplynú sa, aby sa stali morom ohňa.

Odsudzovanie Mojich varovaní nepomôže vyriešiť ich1 vnútorné problémy. Som tu, aby som zásobil túto generáciu duchovnou stravou, aby som priniesol Svoje Slovo až úplne k ich nohám, aby som im poskytol radu a dodal nádej, a napriek tomu sa ľahostajne odvracajú.

Keď Ma vaši predkovia vyzývali a provokovali, čo som urobil?

Ani jeden z nich nedošiel na miesto svojho spočinutia ...

Ich hluchota a neposlušnosť im znemožnila porozumieť Mojim Cestám a načúvať Mi. Som ich Veľkňaz a mali by vedieť, že ktokoľvek je Mi poslušný bude žiť naveky. Ja som Zdroj Spásy, Začiatok a Koniec. Mnohí odpadli od Mojich Ciest, od tých, ktorí sedia na trónoch, až po úbožiakov a tých, ktorých odrádzajú. Od človeka odetého v ľanových šatách, až po bosého a v handrách. Ich skutky sú predo Mnou. Ale nie všetci boli neverní a zakryli si oči.

Povieš im: obráťte sa, každý z vás nech zanechá zlého konania. Slúžte Bohu a nie mamonu. Slúžte Bohu a nie človeku. Každému, kto má, bude pridané. Ale tomu kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. (Luk 19,26) Moju Cirkev čakajú ťažkosti.2 Srdcia budú pokrivené, budú sa navzájom strkať, aby sa vrhli Satanovi k nohám. Bude vykonané vyhostenie do temnôt. Bol im ponúknutý dar, ale neprejavili žiaden záujem ani rešpekt. - Nenačúvajú a nikdy nenačúvali Môjmu Hlasu. Dcéra plač pre svoju generáciu, pozri ako v zúfalstve chradne.

Poď, milujem ťa.


1 hierarchia
2 čiastočne sme toho boli svedkami v marci 2013, keď pápež Benedikt XVI. rezignoval potom, čo boli ukradnuté dokumentyChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved