SK » Posolstvá»


Moja Spravodlivosť je provokovaná a vyzývaná

16. máj 2011

Pane, zošli teraz Svoje Svetlo a Svoju Pravdu. Musíme byť stále utláčaní nepriateľom?

Moje dieťa, vari to neviem? Myslíš si, že si nie som vedomý všetkých týchto obáv? Som zaplavený urážkami a nenávisťou, Moje Prikázanie Lásky je ignorované, dokonca aj Mojimi kňazmi.

Vassula, dnes veria, že triumfujú, že dosiahli víťazstvo. Zlo je na ich strane, ale nakoniec zvíťazí Moje Srdce. Si vyvolená Mojím Otcom a Mnou, aby si bola Našou obeťou, vybraná medzi mnohými, aby si odmietanie znášala s láskou.

Zostávala som v Tvojej Prítomnosti, moja pravá ruka v Tvojej, aby zapísala Tvoje Slová, a viedla ma. Ale zbesilí ľudia urážajú Tvoje Meno, nie sú im odopierané znamenia, ale napriek tomu planú túžbou skoncovať so všetkými Tvojimi Posolstvami.

Nič, Vassula, nič neukončí Moje Posolstvá, ani misiu, ktorou som ťa poveril. Maj vieru a dôveruj Mi. Aj keď ťa niekedy celkom zdrví ťarcha Môjho Kríža, nebuď skleslá, pretože Ja Som je po tvojom boku. Zbadáš k nevýslovnému úžasu mnohých, ako budem pred nimi stáť! Dobrí sa budú radovať, ale zlým bude odplatené, ako si zaslúžia. Nič Ma nezastaví. Oni ničia Moju Cirkev a vymýšľajú, ako by jej uškodili. Čo vám zverujem, je zdravá náuka, ale oni nedbajú na Moje naučenia. Povedal som, že je šesť vecí, ktoré nenávidím a siedma, ktorá sa Mi hnusí: prezieravé oči, zradný jazyk, ruky, ktoré prelievajú nevinnú krv, srdce osnujúce naničhodné plány, nohy rýchlo sa ponáhľajúce za zlom, krivý svedok, ktorý šíri klamstvá, a ten, kto vyvoláva medzi bratmi zvary. A ešte by som dodal, tí, ktorí sa tešia z konania zla.

Otvoril som Svoje Ústa, aby som hovoril, posväcoval, zachraňoval a zjavoval Svoje Milosrdenstvo, ale na odplatu za Moju láskavosť som zosmiešňovaný, vysmievaný a opovrhovaný. Všetky Moje Súdne Dvory sa zhromaždili v Nebi a bol z nich počuť hlas, hlas nespočetného množstva:

"Ako dlho bude Náš Pán a Majster znášať rúhanie? Svet sa vo svojej bezbožnosti chvastá svojou neverou, svojou spustnutosťou a opitý hýri ako neviestka."

Čas dozrel, Spravodlivosť už neznesie dlhší pohľad na túto generáciu, ktorá potláča Môjho Ducha a predáva Moju Krv. Moja Spravodlivosť je provokovaná a vyzývaná. Oblečiam Nebo do čierneho a ukážem sa ako Sudca a tí, ktorí urážali Moje Meno budú odfúknutí. Moje zjavenie bolo zosmiešňované, nikdy nebolo brané vážne. Potrestám svet a jeho zlé skutky. Pokorím pyšných, a keď budú vzývať Moje Meno, nebudem ich počuť. Môj Deň je bližšie, než si myslíte. Spustošenie premení túto zem v rovnakú púšť, akú spravili z Mojej Cirkvi!

Začal som ako žobrák prosiaci o návrat lásky a na odplatu som bol vysmievaný, utláčaný a odhodený bokom. Úpenlivo som prosil túto generáciu, žobronil som pri nohách Mojich kňazov, ale všetko, čo urobili bolo, že na Mňa pľuvali a vyhnali Ma preč. Moje Diela Milosrdenstva boli vysmievané. Prišiel som k nim, aby som ich zachránil z pazúrov Môjho nepriateľa. Ukázal som im Svoju Tvár, ale oni Ma neuznali, ani neštudovali1 Moje výroky v Písme. Prišiel som, aby som priniesol pokoj, pre nich v tak ťažkých časoch, ale ten nebol docenený ani prijatý, takže teraz bude vyslovený súd nad všetkým žijúcim stvorením na tejto zemi, aby zmyl zápach hriechu.  

Moje dieťa, Ja, tvoj Ženích, ti hovorím: znášaj kvôli Mne všetky tieto útoky. Rieky milosti naplnia suchú zem tam, kam ťa posielam. Dcéra, zavlažuj Moje záhony, okrášli Moju záhradu, Ja, Ježiš Kristus ti žehnám teraz a naveky. Ja Som. ic


1 v tú istú chvíľu som počula slovo 'nasledovať'Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved