SK » Posolstvá»


Tebe a tejto generácii dávam bohaté učenie o Duchu Svätom

24. jún 2011

Moje dieťa, som Tvoj Otec, dovoľ Mi pracovať skrze teba.

Poteš Ma vždy tým, že uznáš, že si hriešnik, a že si nebola schopná sama od seba dosiahnuť to, kde si.

Žiadny človek nie je dokonalý. Keď v tebe prebýva Duch Svätý, dáva sa poznať tým, že ti dáva Svoju milosť. Zjednocuje telo a dušu s Nami a oslavuje Nás. Keď v tebe takto prebýva, zdokonaľuje ťa a dáva ti podstatu všetkého dobrého.

Povedala si správne, že tebe a tejto generácii dávam bohaté učenie o Duchu Svätom. To kvôli tak veľkému neporozumeniu a nedostatku Poznania, lebo On je z celej Trojice najmenej známy. Mnohokrát si sa k Nemu obrátila a On k tebe prehovoril. Stalo sa tak preto, aby pochopili, že On je tretia božská Osoba Trojice.1

Moje úbohé dieťa. Dokončím v tebe Svoj plán. Preto sa neboj, že Ma sklameš. Nenačúvaj tomu,2 ktorý túžil a túži ťa vytrhnúť z Môjho Objatia. Obnova sa deje a každá premenená duša Ma oslavuje. Každá duša, ktorá sa ku Mne vráti, je požehnaná.

Pochop Vassula, svojím úsilím a svojím odriekaním vytrhuješ Satanovi duše, už ich nedrží. Tento čin, a dodávam tento spasiteľný čin, niečo stojí. Ale podstatné je blaho každej duše a jej bezpečie.

Ako už som ti povedal skôr, pravá teológia je kontemplácia Mňa, vášho Boha. Nech ťa tvoji kritici kritizujú, keď chcú. Svetské poznanie, či poznanie z kníh, sa nemôže vyrovnať Poznaniu, ktoré dáva Duch skrze zjavenie. Je to Duch, ktorý používa rôzne spôsoby, aby ťa dosiahol a učil ťa, skrze znamenia, skrze zjavenie, skrze osobnú skúsenosť, skrze svetlo mystického poznania a porozumenia. Používa všetko toto. Vassula 'Mou',3 dal som ti krídla, aby si sa vznášala, bola voľná ako vták, ktorý sa vznáša v oblakoch. Stúpaj do výšok, Stúpaj k nebu a získaj nevýslovné cnosti, ktoré sú dosiahnuteľné každému. Ja, tvoj Tvorca a Otec ťa žehnám, ži v Mojom Pokoji.


1 a nie len holubica, ako symbol
2 Satan
3 grécke slovo, ktorého význam je 'Moja'Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved