SK » Posolstvá»


Dôveruj Mi, stoj pevne a vlož svoju nádej do Mňa. Nie si sama

27. december 2011

Pane, v nadchádzajúcom roku nás osloboď od zla, nech príde Tvoje Kráľovstvo a nech nás obklopí Tvoja Vláda.

Ó Vassula, dávam ti Svoj Pokoj, som známy tým, že som vykonal veľké veci, tak Mi dôveruj. Nikdy neochabuj v hlásaní všetkého, čo som ti dal. Buď trpezlivá so svojimi prenasledovateľmi a ach! Čo som kedysi povedal Svojmu Otcovi v Nebesiach, je tiež veľmi platné pre vašu dobu. Karhal som mestá, ktoré neboli ochotné konať pokánie, aj keď som v nich spravil veľa zázrakov. Divíš sa, prečo ti kňazi nedôverujú a nemôžu pochopiť, že tieto Posolstvá sú Mojím Dielom Milosrdenstva, a že niektorí z nich majú dokonca radosť, keď ťa môžu odsudzovať, bez toho aby ťa skúmali? Pýtaš sa, prečo nedostali milosť veriť, tak počuj, tak, ako som povedal kedysi, tak hovorím aj dnes: "Zvelebujem Ťa, Otče, Pane neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil ich maličkým. Áno, Otče: tak sa Ti zapáčilo."

Aj šakalie matky podajú prsník, dojčia svoje mláďatá, dcéra Môjho ľudu je však krutá ako pštrosy na púšti.1 A pokiaľ ide o mládež, ich tváre zatienila temnota hriechu.

Vassula, načúvaj a píš: Sprisahali sa proti tebe, štvali ťa ako zver, ale každý skazený skutok, každá urážka, ktorú proti tebe vyriekli, padne na ich hlavu. Dôveruj Mi, stoj pevne a vlož svoju nádej do Mňa. Nie si sama, Ja som s tebou!

Vyvolil som ťa medzi mnohými, aby si hovorila v Mojom Mene. Dobrota spočíva na tebe, a tvoju hlavu som ovenčil odvahou, nádejou a vernosťou. Vidíš, urobil som z teba svedka pre túto zlú generáciu. Kypr porastie v Mojom Mene a vietor ponesie Moje Slová do všetkých strán. Zhromažďuj národy, ľudí všetkých rás a umožni im počuť Moje posolstvá. Príde ich oveľa viac, aby sa zhromaždili a počuli Moje posolstvá, rozumieš?

Moja Vassula, budem ďalej zhromažďovať Svoje stádo, a čo sa teba týka: Láska ťa miluje, zostaň v Mojom Svetle a vlož svoju nádej do Mňa. ic
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved