SK » Posolstvá»


Som Brána Nádeje

22. máj 2012

dávam ti Svoj Pokoj, Moje dieťa; zavolal som ťa a formoval, aby si mocne hlásala Moje Slovo a pripomenula tejto generácii, že bezo Mňa sa oni stávajú terčom pre Satana; on je známy svojou márnivosťou a záludnosťou, a napriek tomu ho mnohí slepo nasledujú!

Vassula, Ja som celý Srdcom! odovzdávaj Moje Slovo celej tejto generácii a nebuď smutná, keď sa k tebe obracajú chrbtom tí, ktorí vo svojej nedôvere nechcú počúvať ... buď horlivá a zostávaj v Mojom Pokoji;

dieťa Môjho Srdca, vždy sa teš v Mojej Prítomnosti a vzdávaj Mi česť a slávu;

1"Ja som Bránou Nádeje tam, kde je zúfalstvo; Radosti tam, kde je smútok, Útechy tam, kde je súženie; som Bránou Života tam, kde je smrť; budem hovoriť k ich srdciam, vyvediem ich z ich pustatiny a s veľkou nehou sa budem starať o Svoje baránky; nebudem k nim tvrdý a budem načúvať poníženým, keď budú prosiť o odpustenie;

naozaj, mnohí z vás zabudli na Moje učenie a zabudli na Mňa, ale Ja som na vás napriek tomu nikdy nezabudol, hoci, ach, toľkí z vás proti Mne hrešia ... poďte ku Mne a naučte sa, že Ja som Dobrý Pastier; som vašou mocnou ochranou, vašou silnou oporou, ktorá oživuje vášho ducha a osvetľuje váš zrak; Ja dávam uzdravenie, život a požehnanie; som Všetko;

poďte ku Mne a hovorte ku Mne zo srdca a Ja budem počúvať; premeňte váš život na neustálu modlitbu a robte Mi radosť; modlite sa, modlite sa, modlite sa a vyrovnajte svoje cesty; vyzlečte zo seba starého človeka dočista pokáním a nemárnite už svoje dni pozemskými vecami, ktoré sa opotrebujú, namiesto toho obráťte svoje oči na Moje Bohatstvo, ktoré dáva život; urobte všetko, čo môžete, aby ste žili sväto a v pokoji so všetkými; buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v Nebi a vaše hriechy už nebudú vládnuť nad vaším životom; žite podľa milosti Pravý Život vo Mne a Ja uhasím váš smäd; Ja, Ježiš Kristus, žehnám každému z vás; ic"

udržuj Ma, Vassula, v bezpečí vo svojom srdci a skrášľuj Môj Dom; oživ ho a zjednoť; dovoľ Mi viesť ťa na tejto ceste pre Moju Slávu; Ja Som je vždy s tebou, dcéra; ic


1 posolstvo pre CyprusChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved