SK » Posolstvá»


Som Brána Nádeje

22. máj 2012

Dávam ti Svoj Pokoj, Moje dieťa. Zavolal som ťa a formoval, aby si mocne hlásala Moje Slovo a pripomenula tejto generácii, že bezo Mňa sa stáva Satanovým cieľom. Je známy svojou domýšľavosťou a záludnosťou, a napriek tomu ho mnohí slepo nasledujú!

Vassula, som Rýdzi Srdce! Odovzdávaj Moje Slovo celej tejto generácii a nebuď smutná, keď sa k tebe obracajú chrbtom tí, ktorí vo svojej nevere nechcú načúvať ... Buď horlivá a zostaň v Mojom Pokoji.

Dieťa Môjho Srdca, vždy sa teš v Mojej Prítomnosti, vzdávajúc Mi česť a slávu.

1"Ja som Bránou Nádeje tam, kde je zúfalstvo. Radosti tam, kde je žiaľ, Útechy tam, kde je súženie. Som Bránou Života tam, kde je smrť. Budem hovoriť k ich srdciam, vyvediem ich z ich pustatiny a s veľkou nehou sa budem starať o Svoje baránky. Nebudem k nim tvrdý a budem načúvať poníženým, keď budú prosiť o odpustenie.

Naozaj, mnohí z vás zabudli na Moje učenia, zabudli na Mňa, ale Ja som na vás napriek tomu nikdy nezabudol, hoci, ach, toľkí z vás proti Mne hrešia ... poďte ku Mne a učte sa, že Ja som Dobrý Pastier. Som vaša mocná ochrana, vaša silná opora, ktorá oživuje vášho ducha a osvetľuje váš zrak. Ja dávam uzdravenie, život a požehnanie. Som Všetko.

Poďte ku Mne a hovorte ku Mne zo srdca a budem načúvať. Obráťte svoje životy v neustálu modlitbu a tešte Ma. Modlite sa, modlite sa, modlite sa a napriamte svoje cesty. Vyzlečte zo seba starého človeka pokáním a nemárnite už svoje dni pozemskými vecami, ktoré sa opotrebujú. Namiesto toho obráťte svoje oči k Mojim Bohatstvám, ktoré dávajú život. Robte, čo môžete, aby ste žili sväto a so všetkými v pokoji. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v Nebi a vaše hriechy už nebudú vládnuť nad vašim životom. Žite z milosti Pravý Život vo Mne, vašom Bohu, a Ja uhasím váš smäd. Ja, Ježiš Kristus, žehnám každého z vás. ic"

Udržuj Ma, Vassula, v bezpečí svojho srdca a zkrášluj Môj Dom. Oživ ho a zjednoť. Dovoľ Mi viesť ťa na tejto ceste pre Moju Slávu. Ja Som je vždy s tebou, dcéra. ic


1 posolstvo pre CyprusChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved