SK » Posolstvá»


Cesta, ktorú som pred tebou rozvinul, nemá chybu

11. január 2013

Dávam ti Svoj Pokoj Vassula, tak ako Svoje požehnanie. Neopúšťaj cestu, ktorú som pred tebou rozvinul.

Konám zle?

Nie, chcem ti povedať iba toto: hľaď na Moje Srdce a načerpaj z bohatstiev Môjho Srdca. Neunavuj sa. Je v Ňom bohatstvo Mojej Dobroty a Môjho Milosrdenstva, ako purpurové rúcha, kráľovské a zvrchované, práve také sú Moje poklady. Takže nepochybuj, cesta, ktorú som pred tebou rozvinul, nemá chybu, pozri? Pozri, ako slávne sú Moje Diela. Posilni tých, ktorí to potrebujú, povzbuď ich a poteš Môj ľud. Buď vytrvalá v poslaní, ktoré som ti dal, vyvyšovať Moje Sväté Meno a pripomínať Môjmu ľudu, že sa objavím ako ranná hviezda medzi mračnami, aby som tak umožnil každému skúmať sám seba, pred tým, než príde Môj Súd!

A v deň Môjho navštívenia niektorí zistia, že boli oslobodení, iní budú trpieť, pretože Ma ignorovali, ďalší budú ešte stále cítiť ostrie šípu, a tí, ktorí Ma vyzývali, celkom vedome rebelovali proti Mne, bez ohľadu na Moje nariadenia, budú trpieť smrteľnými bolesťami.

Ach Vassula! Nezaoberaj sa tými, ktorí sa zúrivo snažia umenšit a zničiť Moje Diela a Moje Posolstvá ...
- povedz to!

Áno! Tvoja Moc je väčšia ako celé peklo dohromady!

Absolútne! Buď v pokoji, žehnaj Môjmu ľudu a nevšímaj si hlasu Môjho Nepriateľa ... PodvodníkaicChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved