SK » Posolstvá»


Ja som po tvojom boku, odhodlaný ťa chrániť, podporovať

21. február 2013

(Osobné posolstvo)

Vassula, dávam ti Svoj Pokoj. Buď Mi priateľkou a buď Mi oddaná. Rýdzi láska uzdravuje, lieči tvoje hriechy, opakuj po Mne tieto slová:

"Sláva Bohu," dcéra, preukáž Mi láskavosť, že sa budeš sústrediť na Mňa, aby som osvietil tvoju myseľ, tvojho ducha a tvoje srdce. Dcéra, pôsobíš Mi radosť, keď sa sústredíš na Mňa, a keď zo Mňa cítiš Moju prekypujúcu lásku, ktorá napĺňa tvoje srdce, keď tak konáš. Ach, Vassula, uč sa, že Ja som po tvojom boku, odhodlaný ťa chrániť, podporovať ťa, utešovať ťa a dávať ti nádej.

Kvetina, opri sa o Mňa, dovoľ Mi pritiahnuť tvoje kroky bližšie ku Mne a do Mňa. Dovoľ Mi Vassula 'mou',1 aby som ťa použil pre Svoj plán a 'mi stenakhoriesé, tha ta kanoniso ola egho; ella pethi mou'; všetka Sláva patrí Mne, dcéra 'aghapa-mé'; ic


1 Preklad z gréčtiny: Dovoľ Mi, Moja Vassula, aby som ťa použil pre Svoj Plán a nebuď smutná, všetko zariadim Ja Sám. Poď Moje dieťa. Všetka sláva patrí Mne, dcéra Miluj Ma.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved