SK » Posolstvá»


Svojej Cirkvi darujem novú nádheru

15. máj 2013

Láska Moja, Pokoj buď s tebou. Dovoľ Mi k tebe takto hovoriť. Naplň svojho ducha Mojím Duchom, raduj sa! Pretože Ja Som, je s tebou. Nezabudni, ako tvojho ducha napĺňam Múdrosťou Všetko, čo od teba žiadam, je láska, vytrvalosť a pokora, aby som dokončil Svoje Diela a misiu, ktorú som ti zveril.

Svojej Cirkvi darujem novú nádheru, počkaj a uvidíš! Aj naďalej sa budem starať o Svoju Cirkev a napĺňať ju mocou, uzdravím ju. Moja dcéra,1 ach, láska Moja, keby si len vedela, aká Nekonečná je Moja Láska k tebe dcéra! A ako sa cítim, pri vstupe do tvojho srdca! Vstupujem s piesňou, keď cítim lásku, ktorú ku Mne máš, s melódiou, ktorá trvá, ktorá zväčšuje Moje priateľstvo s tebou. Moje mesto, cítim sa utešený a šťastný ... Počuj Ma, prešla si mnohými skúškami a obeťmi, zápasmi, dokonca aj s tými, ktorých som povolal, aby ti boli blízko. Uč sa, že jediná podpora príde odo Mňa, a keď budeš mať túto podporu z neba, aby počas týchto skúšok zdvíhala tvojho ducha, budeš sa cítiť utešene, obnovená k boju v týchto plamenných bitkách vašich čias so všetkou falšou, hlásanou o Mojich Posolstvách a so všetkými tými, ktorí sa chvália svojim poznaním a rozlišovaním.

Ó, moja Sila, príď mi rýchlo na pomoc, zachráň moju dušu a môj život od nich!

Hovorím ti, tých, ktorí patria svetu, prenechaj Mne, a čo sa teba týka, ži sväto, v pokoji a maj svoje základy na Mojich nariadeniach. A pamätaj si: každý deň tvoju hlavu mažem olejom - nečítala si: "Ten dôjde požehnania od Hospodina, ospravedlnenia od Boha, svojho Spasiteľa. To je pokolenie tých, ktorí sa na Jeho Vôľu vypytujú, tí, ktorí hľadajú Moju Prítomnosť."2

Utláčaná nepriateľom? Buď im vďačná, Vassula, získavaš Nebeské Kráľovstvo. Tak sa raduj a buď šťastná, lebo máš veľkú odmenu v Nebi! Pokračuj po ceste, ktorú som pred tebou rozvinul. Cestu integrity a oddanosti, a keď ťa vydesia tvoji utláčatelia svojim zlým správaním, pamätaj si, že máš prísť za Mnou, aby si zakúsila Moju sladkosť, lebo som známy tým, že teším vášho ducha, keď je znepokojený.

Tu som, aby som Ťa požiadala o radu. Viem, že keď si po mojom boku, tak sa nemusím ničoho báť, a že sa mi od Teba dostane najlepšej pomoci.

Buď Mojím vyslancom. Lebo všetko, čo urobíš v Mojom Mene, bude ako by som Ja Sám vyzýval skrze teba a výzva, ktorú urobíš v Mojom Mene, znie: Zmierte sa so Mnou, vašim Bohom. To by malo byť tvojou témou, aby si Ma oslávila. Práca pre Mňa, tvojho Boha, ťa povedie k posväteniu. Zostaň Mi nablízku, pracuj v duchu svätosti. A tak, s bázňou Božou v tvojej mysli, zakorení tvoja služba vo Mne, lebo pre Mňa získa ľudí, ktorých myseľ zaslepil boh tohto sveta. Sústreď sa na to, čo ti bolo určené. Nevzďaľuj sa odo Mňa.

Načúvajte Mi: Najdôležitejším prvkom, ktorý určuje milosť, je dosiahnutie toho božského, čo nastane, keď sa vás dotkne Môj Svätý Duch, generácia. Povedz im, že Môj Duch utečie od zradného jazyka, rúk, ktoré prelievajú nevinnú krv, srdca osnujúceho podlé plány, nôh rýchlo ponáhľajúcich za zlom, krivého svedka, ktorý klame s každým nádychom, od toho, ktorý vyvoláva medzi bratmi zvary. A ešte by som dodal, od tých, ktorí majú radosť z konania zla. Skutočne, človek, ktorý dáva priechod nespravodlivosti, neprejde Mnou nepovšimnutý. Pokolenie, neprichádzaj teda a nestavaj sa predo Mňa, svojho Stvoriteľa, v Súdny Deň so svojimi vinami. Modlite sa, modlite sa a zbavte sa svojej viny. Nevenujte všetku svoju energiu konaniu zla. Teraz som pripravený zmyť vašu vinu!

Vassula, nezabudni, že tvoje slová vstúpia do sveta skazeného telesnosťou, a že Moje Slovo bude potlačované zmyselnosťou, ktorá sa zrodila z vášní tohto sveta a je skutočnou temnotou.

Požehnaný, ktorý Ma objíma. Bude premenený a jeho duša zakúsi radosť.

Kráčaj výhradne so Mnou. Láska ťa miluje a žehná ti. ic


1 cítila som Kristov Plameň Lásky vychádzajúci z Jeho Srdca do môjho!Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved