SK » Posolstvá»


Zabudli ste, že od Otca pochádza oboje, milosrdenstvo, ale aj hnev?

18. máj 2013

Pane?

Milá dcéra, dávam ti Svoj Pokoj. Všetko, čo som pre teba naplánoval, bude dokončené.

Je tu veľké a hrozné zlo, zabíjanie detí, ktoré je vždy vykonané v mene mieru a pokroku. Vražda, klamstvo, korupcia, prostopaš a krivoprísažníctvo sú viditeľným obrazom toho, čo sa stalo z tejto generácie.

Hnev Môjho Otca už nemôže byť zadržaný. Bezprostredný zánik sveta sa priblížil a čo táto generácia zasiala, bude žať. Oheň bude vyčíňať zúrivejšie, ako kedy mohlo ľudské oko uvidieť. Prvky zeme sa budú taviť. Strávi prírodu, ľudí, zvieratá, jednoducho všetko!

Moja dcéra, tento oheň je neodvratný. Moje Srdce prelieva slzy, ale je to jediný prostriedok nápravy, ktorý teraz zostal! Som v neustálej agónii a prebodnutý tŕňmi, ktoré uviazli v Mojom Tele. Moji anjeli plačú a zakrývajú si dlaňami tvár, keď vidia, ako bude zničená táto generácia, akonáhle Môj Otec vykríkne: "Dosť!" Takže nehovorte: "Ach, veď Pánovo zľutovanie je obrovské. On nám odpustí." Zabudli ste, že od Otca pochádza oboje, milosrdenstvo, ale aj hnev? Potrebujem v prvom rade zmierenie a ozajstné obrátenie všetkých Cirkví. Zhromaždenie v Mojom Mene Ma oslávi.

Nech je Môj Dom, Vassula, jedno! Nemusíš sa báť, keď Ma máš po svojom boku! Okrášli Môj Dom a oživ ho tým, že ho privedieš k jednote! Sleduj cestu, ktorú som pred tebou rozvinul, vytrvaj na ceste jednoty a v tom, čo som ti nariadil.

Povedz Mojim Pastierom v týchto zhromaždeniach, že radosť môžu nájsť len vo Mne a nikde inde. Uprite svoj zrak na Mňa. Nepozerajte sa doľava, ani doprava. Udržujte svoje nohy v Mojich Krvou-potriesnených-Šľapajach, vy, ktorí ste Mojimi kňazmi, a ktorí ste spolupracovníkmi na tomto Diele. Privediem vás Domov, ruka v ruke, rovnako ako dvaja dobrí priatelia, budeme spoločne triumfálne kráčať po zafíroch v Mojej sláve do Mojich Nádvorí. Obraciam sa teraz k vám, Mojim Vlastným, Mojim priateľom, k tým, ktorých srdcia boli dotknuté Mojím Hlasom, Mojou Vznešenou Témou, a ktorí ste zviazaní s Mojím Hymnom Lásky, Jednoty a Zmierenia. Hovorím vám, Môj Otec vás požehnal. Celú cestu k Môjmu Trónu vystúpate k nebesiam v majestátu a nádhere so Mnou. A Ja vás povediem Svojím Kráľovským Žezlom do vašich príbytkov v Mojom Meste, vnútri Môjho Kráľovstva. Povolal som vás a bdel som nad vami. Nikdy som vás nespustil z Očí ...

Ján, Môj učeník, bol lampou horiacou a žiariacou. Buďte Mojimi Jánmi, horte a vyžarujte svetlo v tomto temnom svete a nečakajte na ľudské schválenia, lebo tie by pre vás nemali nič znamenať, rovnako ako sú ničím pre Mňa. Nenechajte sa znepokojovať, drahé duše, buďte jedno a žite Jednotu, ktorú som vám prikázal, aby ste žili. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved