SK » Posolstvá»


Rozširovanie Môjho Posolstva týmto spôsobom Ma tiež oslavuje

23. september 2013

(Týka sa knihy 'Nebo existuje, ale peklo tiež')

Ach, Vassula, rozširovanie Môjho Posolstva týmto spôsobom Ma tiež oslavuje Som prítomný. Vždy ťa budem dvíhať k Sebe. Môže kameň niečo cítiť? Zatvrdnuté srdcia nemôžu cítiť nič, iba srdce z mäsa bude vnímavé k Mojej Prítomnosti.

Vaše zeme sú spustošené a vyschnuté a zúfalo potrebujú zľutovanie. Je potreba ducha láskavosti, je potreba ducha nádeje, tak kto zváži Moje plány a vezme ich do úvahy? Kto má spoľahlivejšie vedenie ako Ja, a kto uzdraví zatvrdnutých, bez toho aby som im k tomu dal moc Ja? Ktokoľvek preklína Moje Diela, zostane v hlbokej temnote a naveky! Každý spôsob, ktorým predstavuješ Moju Svätosť a Moju veľkorysosť, zjavuješ Ma ako nežného Otca, milujúceho Ženícha, ako vášho Spasiteľa a Vykupiteľa, ako vášho Priateľa, ale tiež vášho Sudcu, Ma oslavuje.

Choď v pokoji, Ja, Ježiš, som (i teraz) s tebou icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved