SK » Posolstvá»


Povedz im, že sú radosťou Môjho Srdca

5. november 2013

Pokoj tebe. Teší Ma, keď ku Mne prichádzaš spôsobom, ktorým som ti umožnil byť so Mnou, blízko Môjmu Srdcu. To je Moja radosť. Daj si pozor na ľudí, ktorí na teba útočia otrávenými šípmi v slovách a v myšlienkach. Modli sa za tieto duše. Teraz napíš posolstvo, ktoré som ti dal, zatiaľ čo si bola v kostole:1

"Povedz im, že sú radosťou Môjho Srdca. Ja som ich Otec ... Jahve je Moje Meno ... "

Všetko, čo od teba potrebujem počuť je to, čo si Mi práve povedala: "Milujem Ťa, Pane ..."

Miluj Ma a oslavuj Ma

Choď v pokoji a dávaj spoznať Moje Meno ...


1 toto posolstvo mi bolo dané skrze dar vnútornej reči (locutio interna) v kostole, kde som bola s blízkymi priateľmiChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved