SK » Posolstvá»


Všetko je noc pre tých, ktorí nechcú vidieť

6. december 2013

Pokoj tebe.

Všetko je noc pre tých, ktorí nechcú vidieť.1 Povolal som ťa, Moja holubica, aby si znovu vybudovala múry Mojej Cirkvi. Bola si povolaná, aby si kráčala v Mojom Svetle. Neskrýval som pred tebou Svoju Tvár, aby som skrášlil tvoju dušu.

Buď požehnaná za všetko, čo si urobila pre Moju Cirkev. Rozmnožím Svoje dary tebe, aby tak skrze teba rozkvitla Moja Cirkev ako pastvina zeme, pokračuj v načúvaní Mne, svojmu Pánovi a Ja budem načúvať tvojim modlitbám. Vytrvalo Ma oslovuj. Láska ťa miluje! ic


1 niekto, kto ma prenasleduje ohováraním a obviňovanímChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved