SK » Posolstvá»


Vládnem s Majestátom a Autoritou, neodbytne a s Milosrdenstvom

11. december 2013

Moje dieťa, Moje Meno je Jahve. Vnímaj Moju Prítomnosť otvor svoje srdce Milosti, aby si tak dovolila Môjmu Svetlu žiariť v tebe. Neboj sa, pretože Ja Som je s tebou.

Nariadenie, ktoré som ti s Láskou dal, je vyjsť k Môjmu ľudu, aby si im hlásala Moje Posolstvo Dcéra, prehováral som skrze tvoj hlas, aby som vykorenil zlo, ktoré vidíš, aby som strhol lóže a hlasy, ktoré sa stavajú proti Mojej Vôli, aby som vybudoval Svoje Svätostánky, ktoré diabol zboril, aby som ozdobil túto generáciu, aby som osadil túto neobývanú pustatinu Odprosuj za druhých, dcéra. Buď trpezlivá v časoch námah a útokov. Môj Syn Ježiš Kristus kričí zo Svojho Kríža, pretože táto generácia je v zúfalom stave. Narieka pre svoju bezbožnosť. Bolí Ma Moje Srdce, ako Srdce Otca, lebo mnohí neporozumeli Môjmu volaniu. Nie, nepochopili, že ty si Mojím darom pre nich!

To, že si vo svete, aby si šírila Moje Posolstvo, Ma oslavuje. A zatiaľ čo pokračuješ v konaní Môjho Diela, dovoľ Mi pokročiť ďalej. Potrebujem tvoj súhlas!

Moja vôľa je Tvoja, Pane.

Každému pripomeniem, ako vládnem. Vládnem s Majestátom a Autoritou, neodbytne a s Milosrdenstvom. Použijem ťa, aby som zjavil, čo tejto generácii chýba, čo stratila a beda tým, ktorí sú hluchí k Mojim výrokom!

Lásku majú priamo pred očami, a napriek tomu Ma neuznávajú. Toto Posolstvo je určené všetkým. Moje požehnania spočívajú na tebe, Moje dieťa. Odpočiň na Mojej HrudiChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved