SK » Posolstvá»


Si dedičkou týchto Posolstiev

14. január 2014

Ako Ti môžem splatiť za všetko, čo si pre mňa urobil?

Kvetina, ako milovanej dcére Božej, som ti umožnil, aby si rástla vo Mne, takže žijem v tvojom srdci a zdokonaľujem ťa v Sebe! To preto, aby som ukázal tejto generácii a tým, ktorí prídu, Svoju Dobrotu a Milosrdenstvo, ako nesmierne bohatý som Milosťou.

Kiež Tvoja veľkorysosť dosiahne všetkých živých, mohla by som povedať ešte viac a stále to nestačí!

Buď ako oheň, horiaca láskou k Môjmu ľudu, dcéra. Dám ti dostatok sily, aby si Ma oslávila. Moje Dielo v tebe nie je ukončené, stále mám spevavé melódie, aby som ich zakotvil v Mojich Posolstvách pre túto generáciu, prorocké výroky a Vznešené príhovory.

Si dedičkou týchto Posolstiev a nikto ťa nesmie vynechať. Hovorím ti, že tým, ktorí prorokujú proti tebe, sa dostane diel Spravodlivosti v Mojich Nádvoriach. Ak nenačúvajú a nevenujú pozornosť slovám Mojich prorokov, ktorých k vám neúnavne posielam, budem s Nimi jednať prísne, ako si zaslúžia! Mali by brať vážne Moje Slová tí, ktorí vymýšľajú klamstvá, Moja Vassula! Ich zuby sú kopije a šípy, ich jazyk je ostrý meč! Videl som, ako s tebou niektorí z nich jednajú neúctivo, zabúdajúc, že Ja Boh, som ti spieval, pomazal ťa a formoval v prítomnosti Svojich Anjelov. Ozdobil som tvoju dušu Múdrosťou a Poučením, aby si sa starala o Moje Záujmy. Požehnaný, kto ti načúva.

Zhromažďuj Mojich verných, dcéra. Umožni, aby vošli do povedomia všetky Moje Slová, ktoré si so Mnou zapísala! Vidíš? Prišiel čas, odhaliť Moje Slová. Poď, milujem ťa, dcéra, miluj Ma a pokračuj v hlásaní Mojich Slov všetkým národom - Jahve je Moje Meno. Ja Boh, ťa nikdy nesklamem.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved