SK » Posolstvá»


Keď hovoríš Moje Slová, hovor beze strachu

17. február 2014

Pane, čo môže jeden robiť? Veci idú od desiatich k piatim!

Ach! Ideš v Mojich Stopách, v Mojich Pašijách. Mnoho Mojich Pastierov je uväznených vo svojom tele. Som smutný z tých, ktorí kážu bez viery a úprimnosti. Zameriavajú sa iba na to, aby sťažili život Môjmu vyslancovi. Aj keď im Moje Diela na tebe prinášajú do ich rúk dobré ovocie, tak sa stále zamestnávajú jedinou myšlienkou: ako ťa odstrániť. Nech už ti robia čokoľvek, nes to pre Mňa pokorne, trpezlivo, s láskavosťou a miluj cestu, ktorú som pred tebou rozvinul. Bola ti udelená milosť v súlade s Darom, ktorý som ti dal.

Stále sa modli, Moje dieťa, a buď svedkom lásky. Modli sa, aby rástla tvoja láska a naplnila tvoju náruč hojnými plodmi. A keď hovoríš Moje Slová, hovor beze strachu. Vidíš? Moje Slovo je verné. Hovoril som ti, že Ja budem vždy všadeprítomný a mnohí poslucháči Ma tiež uvidia v prítomnosti tvojej osoby. Moje dieťa, budem sa ďalej zjavovať na tebe!

Žehnám všetkých, ktorí s tebou spolupracujú, žehnám ich, pre ich lásku a vernosť v tomto Diele. Terajšia skazenosť a zvrhlosť tejto generácie bude podnecovať Môj hnev a Spravodlivosť sa zjaví v podobe Ohňa, zapáli mestá, ulice. Spustnú, a budú tak symbolizovať spustnutosť ich duše!

Budem čistiť túto generáciu jedine Ohňom. Zapreli Ma, zapreli Moju existenciu, zapreli Môj Zákon. Tak poď, Moje dieťa a vydávaj svedectvo tejto rebelujúcej generácii.

Žehnám ťa v nesmiernosti lásky, ktorú k tebe prechovávam ... ic Ja Ježiš Som, áno ...Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved