SK » Posolstvá»


Ukážem Svoju Slávu skrze Dom Východu

8. apríl 2014

Ja Som. Môj plán v tebe pre rozšírenie Môjho Kráľovstva a Jednoty Cirkvi bude pokračovať s požehnaniami. Požehnania, ktoré vás posilnia, Moje dieťa. Ak ľudia nechceli počuť Moje varovania, odmietli načúvať, neuniknú svojmu trestu. Niektorí zľahčujú Moje Posolstvá, zľahčujú teba a bohatstvá svetla, ktoré vychádzajú z Nášho zjednotenia a božskej premeny, ktorá nastala v tvojej duši.

Moja Cirkev musí byť obnovená. Keď sa niekto pýta: "Ako môže byť obnovená?", Moja odpoveď znie: mala by byť obnovená kontemplatívnou náukou, ktorá učí dušu božským bohatstvám mystického poznania, kontempláciou Môjho Božstva. Potom bude duša vedená do Svadobnej Komnaty, kde budem čakať Ja, Ženích, zahalený, skrývajúci Svoje Božstvo a Majestát. Dovolím čistej duši, aby pozdvihla trblietavý závoj a objavila Môj Majestát a Moje Božstvo.

Ak dnes, Moja Cirkev, prestala vyučovať ceste, na ktorej môže duša dosiahnuť premieňajúceho zjednotenia so Mnou, vašim Bohom, tak je ťažké pre kohokoľvek Ma vlastniť a spoznať. Moje dieťa, môže nejaká duša žiť, bez toho aby som bol s ňou zjednotený? Nie, preto, Moja Žiačka, dávajú Moje Posolstvá život a to je jeden z dôvodov, prečo Satan, rozzúrený, zvádza mnohých, aby sa ťa báli a odsudzovali. Povedz im, že Môj Duch utečie od zradného jazyka, rúk, ktoré prelievajú nevinnú krv, od srdca osnujúceho podlé plány, nôh rýchlo ponáhľajúcich za zlom, krivého svedka, ktorý šíri klamstvá, a od toho, kto vyvoláva medzi bratmi zvary. A ešte by som pridal, od tých, ktorí majú rozkoš v páchaní zla.

Reformovanie a obnova Mojej Cirkvi, je proti zámerom zlého, ktorý chce, aby sa Cirkev zmenila v púšť! A čo sa týka vašich kňazov1 ktorí potrebujú zúfalo premenu, čo si mám počať s ich incenzáciou Mojich ikon, keď potrebujem vôňu kadidla vychádzajúcu z ich sŕdc! Nesú Moje Meno, ale nemajú žiadne poznanie o Mne, ako o živom Bohu. Dal som im znamenia, aby som pozdvihol ich závoj smrti, ale, Moja sestra, ani jeden neľutuje. Budem ich2 očisťovať, aby som ich učil poznaniu Mňa skrze ich súženie.

Sexuálna nečistota je hriech proti vašim telám, ktoré sú chrámy Ducha Svätého. Ale dnes sa stal váš národ spolu s ďalšími príbytkom neviestky. Mám kňazov, ktorí sa dnes boja hlásať tento hriech a namiesto toho užívajú kompromisy. Toto je Satanova hodina. Moje posolstvá hlásajú Pravdu oddelenia sa od vášní tela, čo musí byť praktizované.

Prijať Môj Kríž je pre niekoho ťažké, to je dôvod, prečo sú zhovievaví ku kompromisom. Ako sa títo3 po smrti zmenia? Ako v nich môžem zosilniť Svoju Lásku, keď skameneli ich srdcia? Ako to, že sú ich srdcia vzdialené od poznania Boha, ktorý je známy tým, že koná divy a môže zjaviť sám Seba v komkoľvek, koho si vyberie, obráti a premení jeho dušu, aby bola horlivá vo svojom umenšování, kráľovská vo svojej chudobe, s prenikavým pohľadom vo svojej poddajnosti?

Všimol si niekto, že skrze vaše odumieranie sebe, vás Moja Láska pozdvihuje, aby ste boli Mojimi nositeľmi, ktorí evanjelizujú a učia uši, ktoré sú pohotové k načúvaniu? A rovnako ako je s tebou Moja Prítomnosť, tak je nad tebou Moje Svetlo, ktoré prikrýva teba aj tvoje okolie. Moje čisté Svetlo vyviera, rozlieva sa, učí a obracia.

Mnohí z nich počujú o Mojej Láske, keď im predčítaš Moje Posolstvá, mnohí chápu, že Moje Slová sú Životodarný Prameň. Dochádza k prebudeniu, ktoré ich robí smädnými dozvedieť sa viac o Mojich vznešených tajomstvách, Mojej Božskej Láske a sladkosti, ktoré sú všetky skryté v Mojich hlbinách. Ako tomu môže niekto porozumieť, keď dnes Moja Cirkev intelektualizovala tieto tajomstvá? Tajomstvá, ktoré som ochotný zjaviť vo vašich dňoch jednoduchými termínmi a jasne, skrze tento nástroj, ktorý som si vybral?

Smrtiaci teror je za rohom a Moji Anjeli sa trasú hrôzou, keď sledujú Všemohúceho, či vo Svojom hneve, nechá s rachotom dopadnúť Svoju Ruku na túto zlú generáciu.

Plačem Krvavé slzy, keď sledujem, aj napriek zreteľným znameniam, ktoré boli dané vám všetkým, ako Moji pastieri stále prenasledujú tých, ktorých posielam, a s akou aroganciou sa vysmievajú Dielam Mojich Rúk. Zostávajú hluchí k Môjmu Volaniu, hluchí k Mojim slzám, ale čoskoro, áno, vaše čoskoro, zem bude pohrúžená v plameňoch, ako v čase Sodomy a Gomory, ktoré zničil Môj Otec, a potom ukážem Svoju Slávu skrze Dom Východu.4

Dnes som poskytol tomuto Domu Archanjela Strážcu,5 aby viedol tento Dom, a ten sa stal príkladom Mojej Svätosti. Kedysi, v minulosti, bol tento Dom ako stratená ovca. Jeho pastieri zneuctení, bolo im nadávané a mnohí podstúpili smrť. Tento Dom a jeho obyvateľstvo naplnila ohromná skaza. Vybral som si tento národ, aby Ma oslávil. Pomazaný Mnou, Moja Paža bude stále s ním. A každý bude mať pred ním bázeň, keď bude odrážať Moje Svetlo. Temnota sa zľakne Môjho Jasu. Ó, áno, lebo som požehnal tomuto národu, takže znovu nepadne a nestane sa otrokom nemravných vášní ktoré pochádzajú od démonov. Ochránim tento Dom, aby nenapodobňoval národy s ich zlými zvykmi.

So cťou a cnosťou ich povediem, aby kráčali so Mnou. Aby ctili život, ach, áno! Povediem tento Dom po ceste Mojich Prikázaní. Nie, nedovolím, aby ste sa6 odchýlili od Mojich Prikázaní. Strážte poklady Mojich zasľúbení vo svojom srdci. Uprite svoj pohľad na Nebo, lebo Ja, Boh, som váš ručiteľ. Zostávaj v Mojom pokoji, Moja Vassula, a pevne sa Ma drž. Maj Ma na prvom mieste. Žehnám ti dieťa. ic


1 grécki pravoslávni kňazi
2 celé Grécko?
3 títo ľudia
4 ruská cirkev
5 Sv. Michael Archanjel
6 ruská cirkevChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved