SK » Posolstvá»


Toto Posolstvo, ktoré sa stane širším ako oceán, je darom Múdrosti

27. apríl 2014

Dávam ti Svoj Pokoj, zrodená zo Mňa, načúvaj Mojim Slovám a zapíš ich. Otvoril som Nebeské Brány Svojho Milosrdenstva, Svojho Zľutovania a Svojej Lásky, aby som zavlažil túto generáciu. S jemnosťou a nežnosťou som sa k nim priblížil, očistil ich z Životodarného Prameňa v znovuzrodení a obnovil ich Svojím Svätým Duchom. S veľkou štedrosťou som vylial posväcujúce milosti, aby som premenil ich tak zatvrdlé srdcia v srdcia z mäsa. Toto sú Moje znamenia, ktoré dávam vám všetkým, než nastane Deň Môjho Návratu.

Vyvolil som si duše, aby sa stali apoštolmi, apoštolmi tohto Konca Časov. Vycvičil som ich, aby boli bojovníkmi v tomto duchovnom zápase v časoch odpadlíctva. Ja Sám som ich pomazal a dal im autoritu hlásať a pripomínať svetu Moje Slovo. Áno! Odovzdávať Moje Slovo, avšak s ohňom v ústach. V Mojom Mene som im dovolil vyháňať démonov, a keď vložia ruky na chorých, uzdravia sa.

Som tu, Boh váš, aj všetkých. Hovorím s vami priamo, ako Svätý Sprievodca a ako Otec k dieťaťu. Neodvrátil som Svoj Pohľad od vás, ale vo Svojom Zľutovaní som sa k vám sklonil, aby som vás objal. S nehou, s akou matka chová svoje vlastné dieťa a ako voda tečúca do záhrady, je Môj Duch poslaný, aby zavlažil túto vyprahnutú zem. Vari som nepovedal, že prídem v deň, keď zem bude pokrytá temnotou? Prídem so Svojím Duchom, aby ju ožiaril, aby rozlial široko ďaleko Svoje Svetlo. Nepovedal som, že ako proroctvo vylejem poučenie, znovu vyučím Svoj ľud a ako dedičstvo všetkým budúcim generáciám dám zažiariť kázni ďaleko široko? Takto pozdvihnem učeníkov, ktorí budú medzi vami.  

Povedz Mi, naozaj ste porozumeli, čo znamená "Pravý Život", a prečo som zvolil pre Moje Dielo názov "Pravý Život v Bohu"? Pretože toto Posolstvo, ktoré sa stane širším ako oceán, je darom Múdrosti a skrze pokyny Múdrosti budete obnovení, aby sa vaša duša spojila s Pravým Životom. Ja, Kristus, som Ten, ktorý vás privedie späť k životu vo Mne. Áno, Duch Svätý, ktorý je darca Života, vás pozdvihne z vašej duchovnej smrti tým, že vám dá Pravé vzkriesenie vo Mne, vašom Bohu! Moja Vznešená Téma bude prednášaná vo vašich kázňach ako báseň, ktorá dáva sladkosť jazykom tých, ktorí ju recitujú. Ich pery, vlhké milosťou, sa stanú požehnaním pre Moje stádo.

Dcéra, rozhlasuj Moje výroky a nemaj strach. Ja Som je po tvojom boku. Pozdvihnem ťa nad všetkých tvojich utláčateľov, tak, ako som ti to ukázal vo videní.1 Ja, Pán, som nielen tvojím Spasiteľom a Bohom, ale tiež tvojím Plameňom Lásky, tvojím Spoločníkom, tvojím Priateľom a tvojím Bratom, tvojím Otcom, tvoje Všetko! Teraz poď, dcéra, opri sa o Mňa. ic Ja, Ježiš ťa milujem!


1 videnie HolubiceChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved