SK » Posolstvá»


Na každom námestí bude plač

29. júl 2014

Keď na všetkom ležalo mlčanie smrti
zatieňujúce túto zem,
zostúpilo Tvoje všemocné Slovo z Neba,
z Kráľovského trónu,
aby ešte raz pozdvihlo svätý ľud.

Znovu budú veľkí tí,
ktorí v minulosti vymazali Tvoje Meno,
oni opäť postavia Tvoj Dom,
ktorý leží v ruinách
a pozdvihnú Tvoje Meno na koruhvy
ako Sväté Svätých.

Moja láska. Áno, Moje Meno bude cenené vysoko a bude Sväté. Stále si pamätám kam ich1 doviedlo ich zlé správanie a právom trpeli za svoje zločiny, lebo Ja, Boh, som vedel, čo robia. Počuj Ma: ten istý skutok, ktorým som sa pomstil za ich zlé správanie, ten istý trest dopadne na neveriaci národ vašej doby. Zostúpil som do srdca zeme kedysi odsúdenej ku skaze. Takže nebuďte prekvapení, nepredpovedal som vám, že dosiahnem Svojich plánov v nej?2 Spraviť z úbožiaka svätca je maličkosť pre Moju Silu. Som známy tým, že robím všetky veci nové. Mám Moc priviesť Svoje Požehnanie k rozkvetu.

Dovoľ Mi hovoriť skrze tvoje ústa a neboj sa. Lo tedhal. Moje skvelé diela v tomto národe3 ešte nie sú ukončené. Hovorím ti: Dám im Poznanie, aby ustanovili Moje Meno, kde je odmietané. Som známy tým, Vassiliki, že som zvrhol panstvá a tróny, pyšných mužov, bezbožné a zvrátené národy, ktoré vylievajú špinu. Dnes počujem od bezbožných národov: "Ja som bohom a stačím si sám." A škodoradostne zízajú na verného! Čoho bezo Mňa dosiahnete, keď plníte vesmír smrťou? Zvrhnem vás tam, kde ležia všetky mŕtvoly, prenasledovaní vlastnými hriechmi. Hovorím vám, že človek, ktorý nenávidí Môj božský Zákon, Moje nariadenia a Prikázania, a napriek tomu sa pokrytecky ukazuje ako ten, kto ich dodržiava, bude ľutovať dňa, kedy sa narodil.

Dcéra, prisahal som v minulosti, že pozdvihnem Svoju dcéru, Rusko, a stane sa slávnym národom, a tak som urobil. To je len začiatok. Prídem uprostred búrok a hurikánov a bude plač na každom námestí. Tento deň budú všetci obyvatelia sveta, ktorí sa dnes radujú vo svojom odpadlíctve, oplakávať svojich mŕtvych. Požehnaný každý, kto vkladá dôveru vo Mňa. Dcéra, teš sa z Mojej Prítomnosti ic


1 Rusko
2 v Rusku
3 v RuskuChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved