SK » Posolstvá»


Tento Hymnus Lásky daný vám všetkým, povedie každého k pokániu

4. august 2014

Moja kňažka1, nevrávoraj. Vlož svoje stopy do Mojich Šľapají, tak sa nestratíš ... Moja Prítomnosť v tvojom srdci pôsobí nielen nadšenie, harmóniu a radosť, ale oveľa viac. Dovedie ťa k poznaniu bohatstva Mojej milosti. Objavíš veľa Mojich tajomstiev: zbožštenie ľudskej prirodzenosti. Môžem premeniť to, čo je dnes odpadom2 v anjelskú dušu, zdokonalenú k Mojej Podobe, vznešenú a prevyšujúcu všetky pozemské krásy.

Počuj Ma: ratolesti berú život z vínneho kmeňa a je to miazga, ktorá ich udržuje pri živote, aby mohli niesť ovocie. Chápeš? Vyživujem teba aj druhých, aby ste prinášali ovocie. Vybral som teba, ktorá si bola ako odpad, a premenil ťa, uzdravil ťa, aby som zaistil, že ponesieš hojnosť plodov pre Moju slávu. Bola si slabá, ale Moja Múdrosť ti poskytla milosti potrebné k tvojmu rastu a k väčšej sláve Otca!

Vassula, poslanie, ktoré som ti dal, nie je ľahké. Ale hovorím ti, Moje Srdce bije Láskou k tebe. Lebo v slabosti a úbohosti som zbadal, ako si všetku svoju dôveru vložila do Mňa. Nepotrebujem dokonalosť, potrebujem mierne srdce, nerozdelené, kajúce a ochotné. Ochotné nielen tešiť sa z Mojej Prítomnosti, ale aj konať Moju Vôľu. Ochotné dať sa ako obeť, obetovať sa pre Moju Cirkev. Za to budeš zakúšať a zakúšaš Moje Priateľstvo, ktoré ti dá silu čeliť skúškam. Tento Hymnus Lásky daný vám všetkým, povedie každého k pokániu, skrze duchovnú premenu a do jednoty so Mnou. Vrátiť sa ku Mne je dokonalým naplnením, pretože potom Ja budem vlastniť vás a vy budete vlastniť Mňa!

Budem Ženíchom tejto duše, Svätým Spoločníkom, ktorý sa raduje z našej dôvernej a božskej Lásky v pokoji. To bude mzdou tejto duše za to, že Mi slúži. Ja, Ježiš, som Najsladší Ženích, ktorý pozná túžbu Svojej nevesty: byť v Blaženom Nazeraní, vo večnom Živote. Aké pravdivé je Písmo, keď hovorí: "Láska a Pravda sa stretávajú, Spravodlivosť a Pokoj sa objímajú. Pravda vyklíči zo zeme a z neba sa skloní Spravodlivosť."3

Moja tak milovaná, udelím ti šťastie, poskytnem ti posväcujúce dary, aké ti nemôže nikdy žiadny človek dať. Moja myrha, vykonám zázraky, ktoré Ja, Boh, môžem uskutočniť jediným Slovom. Klaňaj sa Mi, svojmu Bohu, pretože Ja som tvoje útočisko. Dám Svojich anjelov, aby sa o teba starali a strážili ťa, kamkoľvek ideš v Mojom Mene. Pripomínaj Môjmu ľudu, ako zachraňujem, ak som vzývaný! Ja, Ježiš Kristus, Syn Boží a Spasiteľ, ti žehnám. ic


1 1 Pet 2,5 + 9-10 - vy ste kráľovské kňazstvo ...
2 tu je mienené: nehodná dušaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved