SK » Posolstvá»


Moja Láska bola zjavená na samom Počiatku

9. september 2014

Som tu ... teraz, s tebou. Ach, Vassula, ktorú som uzdravil, úplne ťa uteším. Deň za dňom Ma hľadaj, a potom poznáš Moju Vôľu. Vždy ťa povediem ... keď Ma budeš nasledovať, tvoje svetlo bude žiariť ako svitanie. Každý, kto Mi dôveruje, zdedí večný život. Nech tvoje kroky teda zvyknú kráčať so Mnou. Vlož svoju dušu do Mojich Rúk a povedz svojej duši: "Pán, Boh, je Moja spása."

Dnes, bezbožná generácia, som sklonil Nebesia a prišiel dole, aby som vás dosiahol a hovoril k vám, aby som oživil vašu vieru. Pokorní Ma počuli, zaradovali sa a v nich spočinula Moja nevýslovná Láska. Ale veštba skazeného človeka je hriech v hlbinách jeho srdca. To, čo chcú, nie je pokoj, plnia ústa národov falšou. Rúhajú sa priamo pred Mojimi Očami a klamú svoj ľud. Tak mal som zostať ticho?

Moja Láska bola zjavená na samom Počiatku. Ale svet so všetkým jeho dychtením jedného dňa skončí,1 všetko čoskoro skončí. Ste pripravení Ma prijať? Každý z vás bude musieť odpovedať na Moje Otázky. Budete musieť odpovedať Mne, Sudcovi.

Ako som už povedal, Vassula, Moja Láska bola zjavená od počiatku, ale nie preto, že by som očakával spravodlivosť alebo dobrotu zo strany človeka, nie, vôbec. Nemal som žiadny iný dôvod vás zachrániť, než Svoje Vlastné Milosrdenstvo, Lásku a Zľutovanie tým, že vás obnovím Svätým Duchom Milosti a stanete sa dedičmi Môjho Kráľovstva!

Moje Volanie sa dodnes rozširuje, ako som ti vtedy predpovedal, aj napriek nevôli klebetníkov, napriek mŕtvym Kaifášom, ktorí ťa obklopili ... pozývam každého z vás, generácia, volám každého rôznymi spôsobmi a ach, viem, ako Kaifášovia premýšľajú, neuniknú svojmu trestu, rovnako ako tí, ktorí odmietli načúvať varovaním, ktoré dopadajú ako hrom z neba na zem!

Ach, Vassula, staraj sa o Moje Záujmy s neotrasiteľnou horlivosťou a pripomínam tvojej duši, aby sa nebála a nerobila si zbytočné starosti. Nech je tvoje svedectvo rýdze. Svedči s láskavosťou a jasne, tak aby všetci tí, ktorí ťa ohovárajú, keď vedieš Pravý Život vo Mne, boli usvedčení zo svojho zla, keď ťa obviňujú. Všetko čoskoro skončí. Vytrvaj v konaní dobra a buď stála a činná. Ja, Boh, som po tvojom boku a milujem ťa. Miluj Ma. ic


1 je nám súdené zomrieťChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved