SK » Posolstvá»


Chcem, aby Ma poznali ako svojho Boha a Otca

17. november 2014

Pane?

Som s tebou zjednotený, drahá duša! Áno, láska ťa zjednocuje so Mnou. Všetko, čo žiadam od Svojich stvorení, je láska, aby Ma milovali, a ťarcha ich hriechov bude Mnou sňatá. Láska znamená znášať búrky, keď na teba doliehajú. Touto vytrvalosťou dokazuješ, že prichádzaš odo Mňa, Vassula. Videla si, že boli medzi vami dokončené všetky veci, ktorých dokončenie sa zdalo nemožné, ak by to nebolo vykonané Mojou Rukou.

Som teraz tu, aby som ťa utešil a uistil o Svojej Moci, Moje Kráľovstvo je Moc a Ja pracujem skrze slabosť a skrze chudobu! Prišiel som k tebe, aby som ti ukázal Svoje pohnútky a zdieľal s tebou Svoje túžby. Nechcem, aby si si o Mne myslela, že som niekto, kto ťa len používa, premýšľaj o Mne ako o svojom Spasiteľovi, svojom Bohu, svojom vernom Priateľovi, ktorý je priťahovaný nespútanou láskou k tebe. Keď sa obetuješ svetu, ukazuješ tak Moju Dobrotu, Moje Milosrdenstvo a to samo ľuďom dodáva túžbu vzdať chválu Mne, vášmu Bohu.

Učil som ťa, ako prednášať nielen Moje Posolstvá, ale tiež Evanjelium, Moje Slovo. Včera som ti dal porozumieť, že Mi máš dôverovať a páčiť sa Mi. A ako som povedal, všetko, čo sa stalo a ešte stane, bude zjavené a vynesené na svetlo v Deň Súdu.

Ten Deň bude Mojím Dňom: len Božím Dňom ... a každý jazyk, ktorý ťa obviňuje, bude v Mojom Súdnom Dni vyvrátený, ľudská pýcha bude pokorená. A pamätaj, že tvoja viera a dôvera bude tvojím štítom pred ohnivými šípmi toho zlého, ktoré na teba namieril. Tak maj vieru vo Mne a dôveruj Mi, pretože Ja ťa dokážem ochrániť a zaštítiť pred Mocnosťami a Silami, ktoré majú svoj pôvod v temnote tohto sveta, pred duchovnou armádou zla.

A čo sa teba týka, vzdaj Mi chválu tým, že zdielaš Môj plášť a povediem ťa do puklín, údolí, trhlín, medzi ľudí hodných a zlých, budeme putovať k národom, ktoré Ma nikdy nepoznali. K poškvrneným národom, plným prostitúcie a neresti. Ku krajinám, ktoré Ma vymenili a predali za telesný chtíč. Chcem uzdraviť ich nevernosť. Chcem, aby Ma poznali ako svojho Boha a Otca. Nebudem skrývať Svoju Tvár. Ukážem Svoju Tvár, a ak uprú svoj zrak k nebu, odpustím im a uzdravím ich. Dám im chlieb porozumenia.

Moje srdce je pripravené, Bože, chcem zostať v Tebe a Ty vo mne. Áno, nech je Tvoja Sláva vidieť po celej zemi! Aby priniesla pokoj a zachránila všetky Tvoje deti.

Poslednou dobou som nariekala a stonala nad svojimi utláčateľmi, už to robiť nebudem, prinajmenšom sa o to pokúsim!

Viem, že si všemohúci, a tak nechávam všetko v Tvojich Rukách ...

Už žiadne námietky?

Pokúsim sa nepridávať žiadne námietky, s Tvojou pomocou!

Tak nebuď z tých, ktorí nedodržia svoje slová ...

Chcem odolať!

Aj keď niekoľkokrát padneš, pozdvihnem ťa, pretože tvoje úmysly sú dobré. Budem ťa učiť, ako byť silná, aby si bola schopná povedať, keď ťa had uštipne: "Udreli ma? Ale ja nie som zranená. Zbili ma? Ale nič necítim. A tiež ma ohovárali? Nech si. Kameňovali ma? Kedy? Bolesť som necítila ..."

Budem s tebou cestovať. Hoci si bola unavená toľkým cestovaním, nikdy si nepovedala: "Dosť! Vzdávam to! "Prečo?

Pretože si so mnou!

Áno! A pretože nachádzaš silu vo Mne, a Ja obnovujem tvoju silu, takže nikdy nezoslabneš, aby si sa vzdala. Nechaj Ma zostať v tvojej záhrade naveky.

Dovoľ mi mať v Tebe svoje útočisko.

Spočiň vo Mne, svojom Bohu. Som útočiskom pre každého, každý ku Mne môže prísť, aby Mi zveril svoje srdce, a Ja ho poteším a ochránim! Hľaď. Ja Som je s tebou. Zostávaj v Mojom Pokoji icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved