SK » Posolstvá»


Môj Duch ako Slnko dopadne na mnohé duše

25. november 2014

(Ponáhľala som, aby som počula, čo odo mňa Pán žiada ...)

Pokoj, Ja som, Moja milovaná, a túžim po tebe, drahá duša. Zveril som ti Svoje Vinice1 a keď sa rozvidnilo, tak som videl, že pučia a ich kvety sú otvorené. Každý z nich je jedinečný a Môj, preto som sa rozhodol viesť každého z nich k dokonalosti.

Mojím jediným prianím, od chvíle, kedy si ešte bola v materskom lone, Mojou túžbou bolo vrhnúť ťa medzi národy, ku všetkým ľuďom, aby som im pripomenul ich Kniežaťa Pokoja a volal ich k návratu, k návratu ku Mne, k návratu do Nádvoria Jahveho, kam patria. Tak ponáhľaj, Moja milovaná, a spoločne, Ja a ty, budeme strážiť naše Vinice, ako strážca na strážnej veži a chytať líšky, ktoré číhajú v noci, aby vytvárali zmätok v Mojich Viniciach.

Vidíš, ako prichádzam? Prichádzam k vám všetkým, ako Prameň, ktorý robí Vinice plodnými, ako Žriedlo Živej Vody s prúdmi Čistej Vody, prýštiacej z tohto Srdca.2 Ktokoľvek pije z tejto Vody nebude už nikdy žízniť, pretože sa v ňom premení v prameň, tryskajúci k večnému životu.

Znovu pripomeň Môjmu ľudu, že Ja Som Písmo, lebo prichádzam zhora a Moje Slovo je Večné. Teda Vassula nečakaj na ľudské schválenia, tie pre Mňa nič neznamenajú, takže ty tiež nesmieš byť závislá na ľudských schváleniach. Ustanovil som veľa svedkov pred tebou. Nie si prvý, ani posledný. Vyslal som poslov, ktorí vydali svoje svedectvo Pravde, v Mojom Mene. Oni všetci prišli ako lampa svietiaca a žiariaca v temnote ľudských duší, tak nebuď prekvapená, keď ťa vo svojej nevere odmietajú. Mnohí, z tých tzv. oprávnených, študujú Písmo, a napriek tomu, keď žiarim pred nimi, tak Ma nespoznávajú. Keď odmietajú veriť tomu, čo som napísal vo vašej dobe, ako môžu veriť Písmu?

Povedal som, že než príde veľký Deň Pána, tak vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci budú mať prorocké videnia, aj na tých najmenších vylejem Svojho Ducha. Spôsobím, že budú na nebi čudné úkazy a znamenia na zemi.

Ďakujem Ti Pane, že Ty, ktorý si ma povolal, si ma neopustil, ale si so mnou.

Áno, až do konca, ktorý bude začiatkom. Žijem v tebe, ako ty žiješ vo Mne, tak daj spoznať Moje Meno svetu a pokračuj vo vydávaní svedectva tak, aby svet došiel k poznaniu veľkosti Lásky, ktorú k nemu mám. Duch Pravdy ťa ďalej povedie, a veľa ďalších, k poznaniu vecí, ktoré prídu. Ožiari vašu cestu zafírmi a ľudia sa budú pýtať: "Kto je to, povstávajúci ako oslnivé Slnko?" A spoznajú Môjho Ducha. "Vytiahni ma zo siete," budú niektorí kričať, "Jahve, môj Bože, pomôž mi a uzdrav ma," budú iní prosiť. Potom ich budem všetkých volať, aby jedli Plody Mojich Viníc. Tam sa budú učiť, že Ja som ich Pevnosť, ich Skala a ich Vykupiteľ, Slovo, ich Boh, Ten a jedine Ten, ktorý premôže zlo.

Môj Duch ako Slnko dopadne na mnohé duše, aby im zjavil ich vinu, a ako ich hriechy v ich úbohosti znetvorili ich dušu, a ako nehodní sa stali v Božích Očiach. On otvorí hlbiny ich duše a spáli až ku koreňom všetky ich zlé náklonnosti. Potom, čo ich Môj Duch očistí, im bude zjavená Moja Láska a Ja ich obdarím mystickou Múdrosťou, posväcujúcimi milosťami a zjednotím ich s Nami.

Slávnostne ti hovorím, ak Mi niekto slúži, nesmie sa obzerať späť, musí Ma nasledovať, kdekoľvek som a kamkoľvek pôjdem a kamkoľvek ho povediem. Ten, kto Ma odmieta, popiera Moje Slová, a kto Ma opúšťa kvôli ťažkostiam, bude mať svoj podiel. Ži v pokoji, dcéra, si to ty, koho chcem. Áno, povedal som to minule, že som teraz pripravený prísť k tebe, ale Moja Múdra Láska bude mať s tebou celkom oprávnene strpenie, aby si zostala v Mojej službe. Ponúkol som vám všetkým Múdrosť a porozumenie, aby ste žili pre Lásku a prinášali slobodu skrze Moje Slovo všetkým, ktorí budú ochotne načúvať Môjmu Hlasu. Nech tí, ktorí boli odo Mňa vzdialení, ale počuli Moje Posolstvá, sú požehnaní. Hovorím vám: pokoj vám, pokoj ďalekým i blízkym.3

Žehnám ti dcéra, ic


1 modlitebné skupiny TLIG
2 Ježiš ukázal Svojím Prstom na Svoje SrdceChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved