SK » Posolstvá»


Toto je Moje posledné varovanie

8. december 2014

Svoj Pokoj ti dávam. (...) Teraz Ma počúvaj:

Moja Vassula, tento dar, že Ma počuješ a že tvoj duch je v Mojich Nebeských Nádvoriach, blízko Môjho Trónu, máš preto, aby som ťa nasmeroval k Môjmu ľudu všetkých národov a vyznaní. Vieš, toto je Moje posledné varovanie. V Nebeských Nádvoriach som povedal: "Zjavím sa Môjmu ľudu týmto spôsobom a všetky národy Ma budú počuť prostredníctvom dcéry, ktorú som si vybral, dcéry z Egypta, z krajiny, ktorá Ma živila ... z krajiny, ktorá Ma chránila pred smrťou. Buď požehnaný Egypt, Môj ľud, krajina, ktorú vždy budem milovať a nosiť vo Svojom Srdci."

Dcéra, v Mojom Pláne som sa rozhodol, že sa k tebe priblížim, poteším ťa a vyučím ťa Múdrosťou. Našiel som v tebe záľubu, hoci ešte stále nechápeš, prečo. S potešením ťa vidím v Mojich Rukách. Povedal som: "Vyznačím jej cestu, chodník, ktorý sa neodchýli od Pravdy pre spoločné dobro Môjho ľudu. Budem múdro vyučovať veľa ľudí, aby sa učili priamo z Mojich Úst. Budú počuť Môj Hlas ako kaskády tečúcej vody. Moje priateľstvo bude ako liečivé byliny. Takže mnohí dostanú Moju útechu. Poteším Svoj ľud. V tomto živote pocítia Moju Prítomnosť a takto budem vládnuť Môjmu ľudu a všetkým národom.

Moja Vassula, vedel som o útrapách, ktoré budeš znášať pre Mňa. Preto som ti povedal, že Môj dar pre teba bude stály a že tvojou odmenou bude to, že Ma týmto spôsobom kedykoľvek budeš môcť zavolať a Ja ti vždy odpoviem. Dar netypický pre všetkých, ktorých som si vyvolil.

Cestoval som s tebou pustatinou. Tak Mi teraz dovoľ, aby som pokračoval v Mojom pláne v tebe, dovoľ Mi, aby som ťa použil ako Svoju Ozvenu, aby som mohol ďalej pripomínať Môjmu ľudu, skôr než Môj Otec rozdrví túto zem, že mali kráľovskú dôstojnosť, áno, od toho dňa, keď som vás všetkých stvoril.

Prestaň opovrhovať Mnou, svojím Bohom, kajaj sa a zmeň svoje srdce, stvorenie, a neprichádzaj ku Mne len vtedy, keď na teba padajú pohromy a súženia. Pozdvihnite ku Mne svoje srdcia a Ja ich uzdravím! Ach, dcéra, radosť Môjho Srdca, buď jedno so Mnou!

Moje ústa Ťa nikdy neprestanú chváliť a túžiť po Tebe.

Ja som tvoje isté Útočisko, milovaná, uspokoj Moje Srdce a miluj Ma. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved