SK » Posolstvá»


Toto je Doba, v ktorej vaša nerozvážna generácia potrebuje potravu zhora

4. február 2015

Moja Vassula! Či ťa nekŕmila Moja Ruka?

Áno, Pane, kŕmila ma Tvoja Ruka ...

Áno! Či si sa neučila v Mojich Nádvoriach s Múdrosťou?

Áno, Pane, aj to, nech je pochválené Tvoje Sväté Meno. Tvoja sila zvíťazí nad všetkým!

Radosť Môjho Srdca, ďalej obrábaj túto úrodu s priateľmi, ktorých som ti dal po boku a neboj sa!

Od začiatku bolo Satanovým plánom zničiť Môj plán v tebe, s drzosťou, násilím, aroganciou a spupnosťou ku ktorým navádzal ľudí, ktorí nehľadajú Moju Prítomnosť. Ja som Moc nad všetkým. Počúvaj, našla si priazeň v Mojich Očiach a Moja Láska ťa podopiera zakaždým, keď sa už už máš pošmyknúť. Ja som tvoja Skala.

Vieš, Vassula, toto je Doba, v ktorej vaša nerozvážna generácia potrebuje potravu zhora. Boli zvedení na scestie, zabúdajúc na Moju Tvár, zabúdajúc na svoje korene, dokonca urážajúc Moju Slávu! Ako ľutujem tieto mladé duše, ktoré úplne stratili svoju vieru, predanú Satanovi! Peklo sa stále plní zápachom smrti ako obrovská pec, ktorá sa napĺňa. Dym z Pekla robí oblohu a zem tmavšími rapídne rýchlo ... bolesť, ktorú cítim, je nad ľudské chápanie. To, že odmietajú Moju Prítomnosť a Moje Božstvo, svedčí proti týmto dušiam.

Ó, Môj ľud! Moja mládež, ktorej vládne a ktorú zvádza Satan, smeruješ ku svojej skaze! ale počúvaj Ma: v tvojich dňoch budem naďalej vylievať Môjho Ducha na celé ľudstvo, aby som obnovil Moje stvorenie. Toto sa teraz deje.

Áno, Pane, dal si nám zrak a rozum, aby sme to videli a chápali. Ale prečo vzdelaní nechápu, že toto je doba, v ktorej obnovuješ Svoje stvorenie?

Tieto veci sú skryté pred mocnými a pyšnými rečníkmi a zjavené sú iba pokorným, skrúšeným srdciam, a tým, ktorí majú jednoduché srdce. Toto je tá Doba – skutočne prítomná, o ktorej Písmo hovorí, že Ja, Boh, budem prebývať medzi vami novým spôsobom.1 A urobím si medzi vami príbytok.2 Pretože toto je tá Doba, kedy tvorím celé stvorenie nové! Toto je Môj nový príchod k vám všetkým. Ale beda tým, ktorí trápia Môjho Ducha, oni skončia v Priepasti, ak sa nebudú kajať! Moja Milosť sa štedro dáva komukoľvek, kto sa kajá. Modli sa za tie duše, aby vo svojich srdciach rozšírili miesto na prijatie Môjho Svetla.

Hovor v Mojom Mene, aby sa v tebe zjavila Moja Sláva a tiež aj Moja Moc. Volaj bez strachu, každému hovor, že "Boh je blízko pri tebe a miluje ťa!"3

Toto boli prvé slová, ktoré mi môj Anjel povedal!

Áno! Potom ku všetkým, ktorých srdca sa dotknú tieto slová, sa skloním s mocou, aby som ich nakŕmil ako pastier kŕmi svoje stádo. Budem ich držať pri Mojom Svätom Srdci. Tak, Moja Vassula, choď a vydávaj svedectvo v Mojom Mene. Rozširuj, že Ja-Som-s-vami. Pokračuj v tom, čo máš robiť.4 Ja Som vždy s tebou ... ic


1 Pán tu bol vždy s nami vo Svätej Eucharistii, ale teraz okrem tejto Jeho Prítomnosti v Eucharistii, k nám prichádza novým spôsobom na tomto Konci Čias cez posolstvá, zjavenia a výjavy ako nikdy predtým v dejinách.
3 slová, ktoré mi povedal môj anjel Daniel na samom začiatku
4 balila som si tašku na ďalšiu misiuChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved