SK » Posolstvá»


Veľký Piatok

10. apríl 2015

Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu z Tvojich Prameňov, ktoré dávajú život, skrze Svojho Svätého Ducha napĺňaš našu generáciu duchovným bohatstvom, nikdy na nás nezabúdaš.

Naše poháre pretekajú Tvojou Spravodlivosťou, aby uhasili náš smäd, našej duši dávaš nebeskú mannu, na naše nehodné hlavy leješ posvätný olej a prehojne nám dávaš dobré veci.

Ale čo sme urobili? Kedysi úrodné údolia, ktoré si nám dal, sme premenili na púšte, Tvoj Životodarný Zdroj sme zmenili na suchú zem, našimi skutkami sme sa rúhali Tvojmu Svätému Menu, ďalej robíme zlé veci. Kladieme nástrahy na každú cestu cností, naďalej si skôr vyberáme jed hadej nenávisti, než sladký med z Tvojich Úst, a Tvoja Verná Láska sa napriek tomu nikdy neprestáva vylievať na nás! Pane! Ako to s nami môžeš vydržať?

Ja Som. Nikto nemôže byť pravdivejší a vernejší než Ja, tvoj Spasiteľ. Nenájdeš väčšiu lásku ako je Moja Láska. Vidíš, aké divy som urobil v tebe a vo všetkých tých, ktorí počuli Moje Volanie? Dokonca v tých, ktorí Ma nikdy nehľadali? Ja som prehovoril a oni Ma počuli.

Spieval som túto Pieseň, aby som ukázal Moje Milosrdenstvo prv než príde Môj Deň, zvolávam celú zem od východu po západ, od severu po juh, aby počula Moju novú Pieseň, ktorá predchádza stravujúci oheň. Všetky tieto výroky som napísal pre vašu generáciu a povedal by som, pre vašu vyhladovanú generáciu, aby som vás viedol ku kajúcnosti a očistil vás od vašich hriechov. Som vytrvalý v Mojom Volaní, ale človek vo svojom blahobyte opustil Mňa a všetko, čo je Sväté. Duša, ktorú som stvoril, aby bola šťastná, šťastná nie je, pretože zlo nemôže živiť vaše duše a poskytnúť im radosť. Hovorím vám, Moja Prítomnosť sa blíži, ale keď sa zjaví, hrob bude večným domovom pre tých, ktorí žijú hriešne a nekajajú sa. A bude to východný vietor, ktorý ich zruinuje.

Vassula, naplnil som ťa požehnaním a preukázal som ti Svoju priazeň. Od samého začiatku Môjho Volania som ti ukazoval Môj neprekonateľný smäd po opätovaní Lásky. Upriamoval som tvoju pozornosť na Moju nevýslovnú Lásku, aby si zanechala svoju nevernosť a ako som povedal pred nejakým časom, ty si prototypom vašej generácie. Stratená ovečka medzi mnohými a tvoje ústa boli plné hlúpych slov. A namiesto potrestania som reagoval odpustením a súcitom. Potom ako Ženích, ktorý sa stará o svoju nevestu, viedol som ťa cez Moje predsiene, vstupujúc do Mojich kráľovských nádvorí, aby som učil teba aj iných túto pieseň lásky, odkrývajúc Moju celosvetovú spravodlivosť a aby najvzdialenejšie časti sveta uvideli Moju Lásku a Milosrdenstvo.

Prídem čoskoro a budem súdiť svet a nikto nebude môcť povedať, že som takto nehovoril, aby som ich varoval. V minulosti som k vašim predkom hovoril v oblačnom stĺpe, učil a sprevádzal som ich, aby zachovávali Moje príkazy. Dnes ešte stále k vám hovorím rôznymi spôsobmi. Mám množstvo spôsobov ako sa priblížiť k Môjmu ľudu s veľkodušnosťou a radou. Oslovil som túto generáciu Básňou a olejom radosti som pomazal každú dušu, ktorá sa vrátila ku Mne.

Odlesk Mojej Lásky! Strážca Mojich Záujmov! Vytrvaj a Ja, Pán, naplním tvoje ústa medom a olejom pomažem Môj ľud, aby si ohlasovala tieto prednášky v Mojom Mene. Nech tvoje pery vyslovia slová Múdrosti a proroctiev, ktoré som ti dal.

Ó, ako Moje Srdce túži po tom, aby Ma Môj ľud spoznal cez tieto výroky. Modli sa za nich a pros Otca, aby ich naplnil Duchom Poznania! Aby sa už prestali pýtať: 'Čo je toto? Prečo je to tak?' Pretože Ja som stvoril všetky veci pre ich úlohu a so všetkým mám Svoj úmysel, tak pozdvihni svoje oči k Nebesiam a oslavuj Ma. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved