SK » Posolstvá»


Každé Moje slovo som vryl do tvojho srdca

22. jún 2015

Pokoj s tebou. Moje dieťa, pochop úplne, aký je Môj zámer, keď som ťa povolal. Milosťou som otvoril dvere k Mojim Nebeským Nádvoriam, aby som ťa učil, posvätil, aby som ťa sformoval na apoštola. Každé Moje slovo som vryl do tvojho srdca. Zapamätaj si Moju náuku: všetko, čo robíš, sa musí robiť v láske! Nemaj nič, čo nie je Moje a čo je veľmi proti Mojej Vôli. Keď Ma nebudeš počuť alebo nebudeš cítiť Moju Prítomnosť, nikdy never, že som s ľahkým srdcom zmenil Môj Názor! Pretože Môj Plán v tebe nezávisí na obyčajných ľuďoch. To, čo mám v Mojej Mysli, ďaleko prevyšuje ľudské ponuky.

Ja som Živý Boh, Všemohúci, a Moje Svetlo žiari a v tvojom srdci ťa osvecuje Mojou Prítomnosťou a Mojím Poznaním. Všetky tvoje útrapy budú kompenzované. A Ja ukážem Moju Slávu na tvojej tvári: Moju Tvár na tvojej, aby slepí mohli uveriť. Avšak niektorým ponechám zastretý zrak, aby nevideli.

Áno, prostredníctvom milosti som si ťa Ja vybral, aby si ohlasovala jednotu a zmierenie, aby si každého volala ku kajúcnosti. Preto, Moje dieťa, neváhaj a rozprávaj o Mojej náklonnosti, ktorú mám ku každej duši a o veľkosti Lásky, ktorú mám ku všetkým! Ja som Láska, Ja, Ježiš, ťa žehnám, Moje dieťa. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved