SK » Posolstvá»


Pán chce, aby sme boli Jeho blízki priatelia

10. august 2015

Dcéra Egypta, pokoj s tebou. Vo svojej mladosti si nechcela počúvať Môj Hlas. Ale v Mojich Nebeských Nádvoriach som povedal: prilákam ju skôr než jej zošedivejú vlasy. Budem sa v nej namáhať a o krátky čas požehnám a posvätím, čo bolo kedysi hriešnou bytosťou.

Áno, toto je Môj Plán v nej. Potom ju z neplodného stromu premením na strom úrodný s liečivými listami. Tiež ti hovorím ako jednej z Mojich žiačok: neboj sa, vzrastaj v Šľapajach tvojho Učiteľa, potrebujem ťa, aby si bola dokonalá! neboj sa všetkých tých, ktorí ťa pre ich záujmy budú odrádzať, dcéra, v Mojich Posolstvách sú výroky, ktoré sú ešte skryté, ale príde deň, keď to, čo je skryté, vynesie sa na svetlo a čo je ukryté, bude odhalené.

Toto ti hovorím pre prípad, keď sa niekto bude snažiť zle vysvetľovať Moje výroky, áno, tieto výroky sú ešte v tme, pretože ich interpretácia je zlá. Toto semienko, ktoré som zasadil do teba, zachráni veľa duší. Preto uč, čo si porozumela prostredníctvom Svetla Môjho Ducha.

Vassula, počul som ťa povedať: Pán chce, aby sme boli Jeho blízki priatelia.' Ešte niekto nepochopil, ako sa starám o tvoju dôvernosť ku Mne? Čo som vtedy povedal Šimonovi, ktorý Ma pozval do svojho domu a pohoršoval sa, keď videl Máriu dôverne so Mnou? Ja som povedal, 'Šimon, neprivítal si Ma a nedal si Mi vodu na Moje nohy, ale ona slzami zmáčala Moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepobozkal si Ma, keď som vstúpil do tvojho domu, ale ona neprestala bozkávať Moje nohy. Nepomazal si Moju Hlavu olejom, ale ona natrela Moje nohy voňavým olejom.'

- Povedz Mi, čo je viera? Viera je, keď si sľúbila Bohu, že sa Mu oddáš, že sa oddáš Bohu plná dôvery a viery až kým nepríde koniec, ale nikdy bez tvojej lásky. Pretože láska odpúšťa tvoje hriechy. Láska je ustavičným povolaním človeka. Takže nikto by nemal byť prekvapený, keď spolupracujem s tými, ktorí Ma milujú, so všetkými, ktorých som posvätil a povolal, aby boli Mojimi prorokmi a na ďalšie účely.

Ach, ešte jedna vec. Počul som, že tvoj priateľ ti dal otázku, na ktorú Ja odpoviem: 'ak je Boh dobrý, prečo je tak veľa utrpenia?'

Mojou božskou mocou som vám dal všetko, čo potrebujete pre život - aby ste boli šťastní - ale koľkí na tomto svete Mi vzdávajú opravdivú úctu? Chýba úcta a bez tejto úcty Ma človek nemôže poznať a chápať.1 Mojou vlastnou slávou a z dobrotivosti som povolal každého k tomu, aby bol dobrý. Nikdy som vám neprestal dávať dary, dary, ktoré vás uschopnia mať účasť na božskej podstate, uniknúť skazenosti v tomto svete plnom rozkladu a nemorálnosti. Ale v tomto svete chýba láska, ktorá je nahrádzaná všetkými formami nemravností, ktoré sú sebazničujúce nielen pre vašu dušu, ale tiež pre vaše telo. Trpíte pre svoje vlastné chyby a vašou vlastnou rukou ... nie Mojou.

Ja som vaše Útočisko, váš Spasiteľ a vaša Pevnosť. Keď bude ktokoľvek volať ku Mne, môže si byť istý, že Ja Som s ním ... ic. Láska ťa miluje.


1 Inými slovami – je to kvôli nášmu odpadlíctvu, že trpíme a zomierame, ako to Pán povedal v minulosti. Ničíme sami seba.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved