SK » Posolstvá»


Som známy ako Učiteľ ľudstva

30. november 2015

Pane!
Ty si radosť našej duše,  
šťastie nášho ducha,  
svetlo nášho tela,  
Sláva Ti, môj Boh,
Otec všetkých ...

Ach, príď! Neboj sa, zvuk tvojich slov Ma potešil. Hoci je tvoja prirodzenosť slabá a zdržanlivá, Moje Srdce sa raduje. Raduje sa z tvojej biedy, Moja Vassula.

Každé videnie, ktoré som ti dal, každé zjavenie, ktoré som ti vdýchol, pochádzalo z Mojej Múdrosti. Nie od múdrych alebo z inteligencie inteligentných ľudí, ale z Môjho Svätého Ducha.

Nech prejde tento rok a uvidíš, aké stonanie a nariekanie zožne táto generácia a aká bude panika! Tvoja generácia uskutočňuje plány, ktoré nie sú Moje a tak hromadia hriech na hriech, smrteľné hriechy. Napíš:

Som teraz ako za dní Noema, zostupujem na vás, aby som varoval vašu generáciu. Keď som ich vtedy varoval pred potopou, neverili. V súčasnej dobe, Vassula, zatriasol som Nebom ako nikdy predtým v dejinách, aby som národy vyzval kajať sa, ale pokolenie tejto generácie tvoria synovia utláčateľov, ktorí potláčali Moje Varovania. Potláčali Moje Slová, aby ich nepočuli a neoslovili. Tyrani zla!

Dcéra! Akú bolesť Mi spôsobuje, keď vidím tak mnohých v hlbokom spánku! Od začiatku, od úsvitu Môjho zjavenia tebe som žiadal každého, aby sa vrátil ku Mne a žil sväto! Aby žil svätý život, aby Ma miloval a aby ste sa milovali navzájom. Toto bolo Moje základné posolstvo tejto generácii, a ako si počula od začiatku, máte sa navzájom milovať.

Hovorím ti, bez semiačka lásky vo vašich srdciach ste živými mŕtvolami.

A teraz, Vassula, polož si hlavu na Moje Srdce a pamätaj na Moje Slová ku tebe, že Ja, Ježiš, ktorý som ťa vtedy zavolal, hovorím ti opäť ... áno! Milujem ťa bezvýhradnou Láskou. Môj Otec a Ja sme si vybrali teba. Prišli sme k tebe, aby sme ťa zachránili a zahrnuli ťa Naším požehnaním, aby si nastúpila na cestu cností, aby si si urobila svoj domov v Nás a My v tebe. Ty sa máš len rozhliadnuť okolo seba, pripojiť k tomu všetky Vedomosti tvojho ducha, ktoré si čerpala od Nás, uvedomiť si milosti, ktoré si dostala, keď si prijala Naše Volanie a zdedila Naše Kráľovstvo. Potrebujeme iba skrúšené a slabé srdce, aby sme do neho vliali Naše pokyny a zosobášili sa s ním v Našej dôvernosti ...

Môj Otec a Ja sme sa stali tvojím osobným Učiteľom. Ja som známy ako Učiteľ1 ľudstva. Takže si požehnaná, že som ťa poučil o Mojom Zákone a daroval som ti Náš Pokoj, aby si sa nikdy necítila opustená. Posvätili sme ťa v Našej Láske. Si Naše dieťa, ktoré vyrástlo v Nás. Formovali sme ťa, aby si bola pevná a radovali sme sa z tvojej ničoty.

Moja Pieseň je o láskavosti a spravodlivosti, Moja Pieseň je pre vás všetkých, aby sa spievala naveky. Do Mojej Prítomnosti vždy prichádzaj s piesňami radosti. Ovenči Ma Láskou a nedovoľ, aby nepriateľ vykorenil tvoje základy vo Mne. Vždy vypočujem tvoje modlitby a dám ti, čo je pre teba najlepšie. Vždy ti pošlem viac stravy, ako môžeš zjesť! Zavolaj Ma, keď budeš chcieť, Moja Vassula. Tvoje námahy počas tých tridsiatich rokov budú odmenené ako aj práce všetkých tých, ktorí pracovali pre tú istú Spravodlivú vec. Nebo nezabúda. Všetko, čo robíš s Láskou kvôli Mne, sa počíta. Nie si sama! Láska je vždy blízko pri tebe ... ic


1 vtedy som počula: par excellence – vo význame nad všetkýmiChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved