SK » Posolstvá»


Moje Slovo hovorí, že Moje Mystické Telo je Jedno!

8. júl 2016

Moja Vassula, keď Ma hľadáš, oslavuješ Ma. Ja Som tvoj Spasiteľ a Moja Láska Ma priviedla na zem, aby som vás všetkých vykúpil. Ja som samo odpustenie a Moje Posolstvo pre vás je o odpustení. Preto potom, čo som ti odpustil, mala si odvahu dôverne sa ku Mne priblížiť, dôverne, s detskou vierou, vediac, že ti nikdy neublížim, ani ťa neodsúdim, ale naopak. Dal som ti pocítiť Moju bezvýhradnú Lásku a akú radosť som mal, keď som ťa konečne vtiahol do Môjho Srdca! Moja Moc potom pôsobila v tebe, aby som cez teba hovoril Moje Posolstvá, toto ti bolo dané darom milosti. Nevadilo Mi, že si bola najmenšia z Mojich svätých, Moja Moc ťa milosťou pozdvihla a podržala.

Keď som ťa povolal, dal som ti pochopiť, že Moje Telo je Jedno a že je v ňom jeden Duch. Že Ja som Jeden a že je Jedna Viera, Jeden Krst a že Boh, ktorý je Otcom všetkých, je nad všetkým, skrz všetko a vo všetkom, musí byť povýšený a takto je potrebné k Nemu pristupovať. Maličká, ktorá si pochopila, že táto jednota je jedinou vecou, o ktorú Mi ide, a že by Ma to urobilo dokonale šťastným a osláveným, hlboko sa dotýka Môjho Srdca. Dôvod je, že táto jednota prinesie celému svetu život v pokoji, avšak teraz ešte nie, ale potom privediem svet k tomu, že Ma uzná ako

Krista ...

a poslaného od Boha. Áno?

Je jednota, ktorú chceš, zmierením všetkých Cirkví? Ale pre členov inej Cirkvi zostáva ich pravidlo zákazu prijímať Ťa v Eucharistii ? Alebo je jednota, ktorú Ty chceš, spojením všetkého kléru z rôznych Cirkví a slávením Eucharistie okolo jedného Oltára?

Vassula, všetko je napísané v Písmach. Moje Slovo hovorí, že Moje Mystické Telo je Jedno! Nikto nemôže nikomu povedať 'choď, nepotrebujem ťa,' alebo 'choď, ty nepatríš k tejto Cirkvi,' je to ako keby ste im povedali, 'choďte, vy nepatríte k Mystickému Telu,' oko nemôže povedať ruke nepotrebujem ťa, alebo nepatríš k tomuto Telu, Jedinému Telu. Preto Moja odpoveď na tvoju otázku je nasledovná:

Dokonalá jednota bude, keď všetci pastieri, bez ohľadu na to, k akým denomináciám patria, sa spoja okolo jedného Oltára a budú spolu koncelebrovať ... ale pokiaľ v nich nebude Láska a nebudú vlastniť tento dar kvôli strachu, rivalite, predsudkom, pýche a podobne, Moje Telo zostane rozdelené a svet bude naďalej trpieť, odmietajúc pokoj, odmietajúc Môj Zákon Lásky, zatiaľ čo budú do seba pomaly absorbovať všetky temné sily zla. A tak každý, kto vyhlasuje, že je Bohom inšpirovaný a že má vieru, ale nespoznáva, že som to Ja, Pán, ktorý chcem túto jednotu a že som to Ja, ktorý hovorím ... dotiaľ nebude žiadny pokoj ...

Áno, zdá sa, že sú mnohí, ktorí Ma vôbec nepoznajú. Ja Som s tebou týmto spôsobom, ktorý som si vybral a nepotrebujem autoritu, poradcu alebo dovolenie tak robiť od žiadneho Môjho stvorenia. Prišiel som, aby som postavil ruiny Mojej Cirkvi prostredníctvom slabosti, kde je Moja Sila najväčšia! Vassula, Láska je blízko teba, neumenšuj svoju túžbu byť so Mnou, maj ochotu slúžiť Mi a Ja ti naďalej budem dávať silu prebúdzať túto spiacu generáciu ... icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved