SK » Posolstvá»


Láska ku Mne ťa privedie k neustálej modlitbe

3. august 2016

Ja Som.

Drahá duša, v tvojej generácii sa veľmi málo ľudí modlí a ešte menej je tých, ktorí sa kajajú. Niektorí tvoji priatelia sa ťa pýtajú: "Jahve, náš Otec, sa ešte stále nezľutuje? Predsa len zošle na nás trest ohňa?"

Sem-tam som zakročil, a tak ako nikdy v dejinách som na túto generáciu vylial Môjho Svätého Ducha, Môjho Svätého Ducha Milosti, aby som vo vás oživil Moje Volanie. Aby som vám pripomenul vaše skutočné základy. Národom po celom svete som dal víziu Mojej Slávy, že Ja Som, ktorý Som. Od každého žiadam skutky vynáhrady, žiadam obetnú lásku, ale málokto Mi odpovedal. Veľmi máloktorí.

Pozerám sa zhora a pozorujem, ako mnohí vädnú ako stromy, ktoré neboli poriadne polievané. Vidím, že táto krajina vysychá a mení sa na púšť a krásne stromy, ktoré som v minulosti Ja zasadil a ktoré mali bohaté zelené lístie, hojné ovocie, ktoré každému dodávalo výživu, sú teraz nevyužité. Počujem, ako hrubé hlasy zlostne vykrikujú: "Boh nemá žiadnu moc nad nami," a pritom si neuznajú svoju biedu, vôbec nevidia, že sú na vysychajúcom konári, ktorý praská viac než pergamen. Človek by si myslel, že toto samotné by ich priviedlo k tomu, aby uznali a pochopili, že svojou namyslenosťou ničia sami seba a k rozhodnutiu zostúpiť z vrcholov, na ktoré sa sami umiestnili, priznajúc si, že bezo Mňa nie je žiadny život. Ale nie, diabol ich mučí a núti ich k tomu, aby boli horlivejší viac ako kedykoľvek predtým a pokračovali vo vzbure proti Mne.

Ja som tu, Vassula a dávam ti znamenia, aby si obnovila vás všetkých. Posielam vám vašu Svätú Matku, aby vás prevychovala a naučila vás základy Môjho Zákona, pripomínajúc vám všetkým, že nie ste sami a že váš život tuná na zemi je iba tieňom, ktorý nebude trvať večne. Ibaže raz zomriete a potom príde súd. Mám osekať tie vyschnuté stromy? Orezať im konáre? Alebo ich spáliť? Alebo ich Moja Ruka vykorení zo zeme?

Osekaj ich a orež im konáre, tak budú mať možnosť znovu vyrásť, ale iba ak ich budeš Ty Sám polievať ...

Drahá duša, ktorú tak vrúcne milujem, kvôli tým, ktorí Ma milujú a kvôli tým dušiam, ktoré majú stály smäd po Mne, ich osekám a orežem im konáre, potom ich budem polievať Nebeskou rosou, a tých, ktorí si kedysi v nemilosti vysekávali svoj vlastný hrob, zachráni Moja Prítomnosť.

Počúvaj Ma: vie sa o Mne, že som Milosrdný a že sa pozerám na vašu biedu a úbohosť. Ale Ja chcem, aby Mi táto generácia samotná dokázala preukázať svoju ochotu a Ja im odpustím a naplním ich stôl a budem im Všetkým.

Nečítala si: 'Oko Pánovo bdie nad tými, ktorí Ho milujú, On je ich mocným ochrancom, silnou oporou. Chráni proti úpalu a zatieni ich proti horúčave poludnia. Uzmieri previnenia, pomáha pri páde. On pozdvihuje dušu a rozjasňuje oči, On poskytuje uzdravenie, život a požehnanie.’1 Chráňte sa pred pokušením. Budete sa pýtať: 'ako sa mám chrániť pred pokušením? Ako každý iný, aj ja som smrteľný človek, duchovne slabý,' Mojou odpoveďou na toto je: 'Byť v neustálej modlitbe, modliť sa bez prestania, túžiť po Mne, byť smädný po Mne a dychtiť po Mne.' toto je Moja odpoveď:

Uč sa milovať,
milovať je vstupným kľúčom do Neba.
Láska ku Mne ťa privádza k modlitbe bez prestania.
Návrat lásky privádza na zem Moje Kráľovstvo,
zázraky na oblohe a pokoj na všetkých jej obyvateľov.
Rovnosť lásky nad Smrťou.
Láska nikdy nezanikne,
láskou spoznáš Mňa, svojho Boha
a uznáš Ma ako Najvyššieho.

Keďže vás všetkých tak milujem a ste takí vzácni v Mojich Očiach, vy by ste sa tiež mali navzájom milovať, pretože Môj Duch prebýva v každom z vás. Niektorí z vás žijú v strachu, prečo? Ak sa vaša láska zdokonaľuje, potom vo vás nemôže byť žiadny strach, pretože báť sa znamená, že ste vinní pre nedôveru, teda bojíte sa Môjho hnevu, Môjho ohňa a Môjho Súdu. Očistite sa od hriechu a dovoľte Môjmu Duchu, aby bol vašou radosťou, vaším Svätým Spoločníkom, Lampou pre vaše nohy, Jedným a jediným, ktorý vám získa Moje Priateľstvo. Moje Slová, drahá duša, sú pre teba, aby si sa naučila a celou dušou sa vyhýbala hriechu. Každá osoba dostala Svätého Ducha, ale tiež na dobrý účel, je to práve On, ktorý vám dáva pravdivé Poznanie a ktorý všetko preniká a napĺňa.

Slabá generácia, vyčerpaná hriechom, ktorá vedieš svet do chaosu, príď a rozhodni sa zmeniť svoj život. Nehovorte, že Svetlo Spravodlivosti sa k vám nikdy nepriblížilo alebo sa vám vyhýbalo alebo vás ignorovalo. Chceli byste, aby som veril, že vaša nádej je ako plevy, ktoré unáša vietor? Alebo malá vetvička, ktorú víchrica vyhodila z mora? Počuj, generácia, ešte stále je čas a Ja sa môžem úplne zľutovať, ak uznáš svoju vinu a budeš sa kajať, preto nikto nemôže povedať, že Ja, Boh, sa neviem zmilovať, ktorý človek môže skutočne poznať Moje zámery a pretvarovať sa pred Bohom?

Dnes ti hovorím, že všetci, ktorí našli útočisko vo Mne, ktorí odolali hrôzostrašným diablom a zostali Mi verní, budú ako svetlo svietiace v tomto tmavom svete, aby s Krížom v jednej ruke a s Ružencom v druhej mnohých viedli ku Mne. Budú svetelným stĺpom, protikladom k temnote. Preto, Moje dieťa, povedz tejto generácii, tak ako o tom svedčíš na ich zhromaždeniach, že Ja, Boh, váš Otec, ktorý som vaším Stvoriteľom, odložil som Moju Korunu a pred Mojimi anjelmi som zoskočil z Neba z Môjho Kráľovského Trónu do sŕdc odsúdenej generácie, odcudzenej Môjmu Slovu, aby som im pripomenul, že Ja som ich povolal k životu, a že sú kosť z Mojej Kosti, telo z Môjho Tela a ak je ich nádej márna, ich výsledky sú stratové, ich život ľahostajný a nešťastný, je to preto, lebo Ma opustili.

Vassula, pozri sa na Môj ľud a ľutuj ich kvôli ich osudu. Mnohí z nich nechápu, ani im nikdy nenapadlo, že tento Koniec Časov je špeciálnym Časom Milosti a Milosrdenstva, ktorý čaká na každého človeka na zemi. Modli sa za hriešnikov, modli sa za tých, ktorí sa očividne zatúlali od Pravdy. Povedz im, upozorni ich, že každý sa ako tieň pominie z tejto zeme. Sotva ste sa narodili, prestanete existovať, ale vaša duša nikdy nezomrie.

Všetkých vás milujem.


1 kniha Ekleziastikus Sir 34,16-17; Boh mi ukázal túto pasáž, aby som ju napísalaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved