SK » Posolstvá»


Ja Som vždy blízko teba na tvojich misiách

9. máj 2017

Vassula prijala včera nasledujúce posolstvo, keď vydávala svedectvo v Taliansku.

Ja Som.

Úprimne ti hovorím, že Ja a tvoja Svätá Matka ťa spolu sprevádzame i tých, ktorých som povolal popri tebe. Dcéra, pochop, že modlitba je dôležitá a keď hovoríš v Mojom Mene o Slovách, ktoré som ti dal Ja Sám, tie Slová sú Slovami Múdrosti a keď vaše srdcia horia pri počúvaní tých slov Múdrosti, váš plameň je pre Mňa modlitbou, Ja, Ježiš, vás všetkých milujem.

Ja, Ježiš, som vždy blízko pri tebe na tvojich misiách a všade, kam ideš. Žehnám Svoj ľud, ktorý sa pri tebe zhromaždil. Láska vás všetkých miluje. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved