SK » Posolstvá»


Povedal som, že budem sprievodcom a radcom

30. máj 2017

Ja Som.

Ja, Ježiš, ťa žehnám pre tvoje neúnavné úsilie! Buď vždy radostná a pripravená zdieľať všetko, čo som ti dal. Využi všetko, čo som ti dal, aby si učila Môj ľud objavovať Vôľu Môjho Otca. Nikdy nedovoľ, aby si bola samoľúbou. Rob všetko, čo môžeš, aby si žila v pokoji.

Jednu vec od Teba žiadam, iba jedno sa snažím získať od Teba, hľadať Tvoju Svätú Tvár a hľadieť na ňu! Bývať u Teba a stále Ťa mať vo svojom srdci, radujúc sa vo dne v noci z Tvojej Nehy, preto neskrývaj predo mnou Svoju Tvár!

Okrem toho sú ľudia, ktorí nevidia Tvoje Diela, Tvoje Posolstvo, Tvoju Nehu. V minulosti starodávni proroci, ktorí zakúšali prenasledovanie, prosili Ťa o pomoc, žiadali, aby si sa pomstil ich prenasledovateľom za ich zlé činy, za zlo, ktoré spáchali, žiadali Ťa, aby si nebol hluchý k ich prosbe!

Falošní svedkovia bez prestania vystupujú proti mne a proti Tvojmu Dielu. Dokonca aj niekoľkí z tých, o ktorých sa zdalo, že prijali Tvoje Posolstvá, namietajú proti niektorým veciam, ktoré hovorím a oponujú mi, tak čo mám robiť?

Povedz im, že Ja, Ježiš, som naplánoval toto Dielo a že som ho Ja vystaval. Ale predovšetkým Ja som položil základ. Potom som ťa povolal, aby si sa stala Mojím poslom a Mojím Dielom som poveril teba, a nie ich. Telo a krv nie sú duchovné a sú obmedzené. Také obmedzenia nemôžu nikdy prijať Boží zákon.1

Teraz, Vassula, so všetkou úprimnosťou, pocítila si niekedy bodnutie tvojich nepriateľov? Či som ťa neušetril a nedal som ti priestor? Kto ti dal opäť vykvitnúť pred tvojimi nepriateľmi? Mojimi cestami sú láska a pravda a nezabúdaj, ako som ti sľúbil, že budem bdieť nad tvojou dušou, aby som ťa ochránil a zachránil. Ochranu máš kvôli tvojej nevinnosti a bezúhonnosti.

Po tvojom boku som postavil Anjela, aby ťa strážil a naplnil šťastím a radosťou, aby povznášal tvojho ducha, aby si spievala Môj Hymnus Lásky nehodnej populácii,2 aby opojil tvoje srdce, z ktorého by si im potom mohla vylievať ľúbeznú reč. Povedal som, že budem tvojím sprievodcom a radcom a že vždy budem dávať na teba pozor, tak sa neboj!

Keď napomínaš ľudí, hoci sa vyhýbaš používať Moje Meno, Môj Duch, ktorý si v tebe urobil Svoj dom, dovoľuje zjaviť v tebe, čo je správne a čo je zlé. Tak si sa stala svedkom. Môj Duch sa takto preplietol s tvojím duchom, svedkom. Takže buď trpezlivá s tými, ktorí ti oponujú a znášaj ich ako ja znášam tých, ktorí Ma hnevajú. Ach áno, znášam ich kvôli iným, ktorým chcem ukázať Moje Milosrdenstvo. Moje dieťa, nie je to ľahké, ale čerpaj silu zo Mňa. Zapamätaj si, že Moja milosť voči tebe je dostatočná ...

Počul som, ako hovoríš: 'chýba láska'; toto je skutočne najväčšia trpkosť, ktorú dostávam od Mojej Cirkvi! Keď ti pred oči predkladám hriechy niektorých ľudí, aby si ich napomenula a upozornila, že Moje Dielo je celkom duchovné a vznešené, že nepatrí k žiadnym administratívnym spisom, úplne Ma nenávidia a zarmucujú Môjho Ducha, keď nahlas a podráždene vyjadrujú svoj nesúhlas, čím opúšťajú priamu cestu pokoja a harmónie, zraňujú svoju dušu a tiež diskreditujú svoju vieru.

Poď, Moja Vassula, tvoja horlivosť sa tiež niekedy stáva bičom pre tých, ktorí nie sú ochotní pochopiť, že Ja som ťa k nim poslal ako dar. Ešte mnohí, ktorí Ma našli, majú v sebe svetské túžby. Týmto hovorím: očistite sa a dovoľte Môjmu Svätému Duchu, aby vás všetkých znovu obnovil. Tešte sa, že budete dedičmi Večného Života! Skoncujte s vašimi spormi a škriepkami o Mojom Diele. Nasledujte Moje Volanie, ale s Pokojom a Bezúhonnosťou, Radosťou a nadovšetko Láskou.

Poď, dcéra, tvoj závod sa ešte neskončil. Nechaj svoju ruku v Mojej Ruke. Ja, ktorý som ťa ustanovil za apoštola tohto Konca Čias, budem ťa viesť, kam Ja chcem a súčasne ťa zaplavím Mojou vôňou, budem ťa potešovať, keď budeme spolu kráčať a budeš znášať to isté utrpenie, aké som niesol Ja. Láska je po tvojom boku. Miluj Ma a nezabudni: Cirkev ožije! ic


1 zároveň som počula aj slovo: cesty
2 Pánov Hlas bol zrazu smutný, keď vyslovil slovo 'nehodní'Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved