Arcibiskup Frane Franič

Emeritný arcibiskup Splitu a Makarska a bývalý predseda teologickej biskupskej komisie v Splite, v bývalej Juhoslávii

(Uvádzame zatiaľ aspoň krátky úryvok - na preklade celého textu sa pracuje ...)

Pri čítaní kníh Božích posolstiev, keď som navyše vedel, že autorka, pani Vassula Ryden, je dcéra gréckej pravoslávnej cirkvi, veľmi na mňa zapôsobilo, že som v nich našiel vernosť, a ako som pevne presvedčený, absolútnu vernosť všetkým zjaveným pravdám tak, ako ich učí a vykladá katolícka cirkev.

Podľa môjho pokorného, ale pevného presvedčenia, nikdy v týchto knihách, či už to boli prvé knihy alebo tie, ktoré nasledovali, nebol žiadny omyl. Nie je to žiadna chyba, keď Vassula hovorí o Kristovi a nazýva Ho Abba alebo Jahve, ani keď hovorí, že Kristus príde na svet, aby priniesol obdobie pokoja, pretože to má čo do činenia s historickým návratom Krista na tento svet skrze Jeho Cirkev, ktorá bude počas tohto obdobia pokoja znovuobnovená. Potom bude prítomnosť Krista všetkému ľudstvu na tomto svete ešte viac zreteľná. Ako to povedala Panna Mária a Kráľovná prorokov vo Fatime, a ako stále ešte teraz prorokuje v Medjugorje.

Preto sa zjednoťujem so všetkými tými katolíckymi biskupmi a teológmi, ktorí obhajujú autenticitu a úprimnú vierohodnosť Vassuly Ryden, vizionárky a mystičky, jednej z najväčších v našej dobe.

(anglický text nájdete tu)

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved