SK » Posolstvá»


Ja som tvoj Život - Zostaň Mojou Obeťou

26. marec 1989

(Po mojej návšteve Garabandalu)

žiadal som ťa posvätiť Garabandal; vyzdvihol som ťa tam a ty si to teraz urobila

pamätaj si, Moje Cesty nie sú vašimi cestami učil som ťa celkom sa Mi odovzdať, nechávať priestor pre Môjho Ducha, aby v tebe dýchal, chápeš? Ja ťa nikdy neopustím, nikdy mienim ťa použiť až do konca a uskutočniť tvoju misiu; dovoľ, aby Môj Prst spočinul na tebe, a tým dovolíš, aby boli vyryté na teba túžby tvojho Boha;

Moja ruža, milujem ťa keď takto prichádzaš ku Mne, zachovávaš Moje príkazy, obetuješ Mi svoju vôľu; nech som u teba na prvom mieste, nikdy nepočítaj čas, ktorý stráviš so Mnou; vždy si želaj byť v neustálom spojení so Mnou, Ja som tvoj Život; pripútanie ku Mne ti prospieva; vtiahnem ťa hlbšie do Svojho Svätého Srdca a povediem tvoju dušu k dokonalosti

poteš Ma týmto spôsobom tak, že sa odovzdáš do Mojich Rúk; maj dôveru; poď, rob Mi radosť a chváľ Ma; Moja Matka, ktorá je aj tvojou Matkou, ťa chráni, vedie ťa, pomáha ti; dcéra, dobroreč Jej; nikdy sa neprestávaj modliť

Klaniam sa Ti, môj Bože.

vždycky sa Mi klaňaj

(Neskôr počas dňa som sa cítila vyčerpaná. Cítila som, že táto úloha, ktorú mi Boh zveril, ma drví. Budú všetky tieto obete na niečo dobré? Alebo budú všetky nadarmo? Budem mať ešte silu pokračovať, akoby som nikdy nemala prestať? Alebo jedného dňa zistím, že je to nad moje sily a vzdám to?)

prijmi Môj Pokoj; počúvaj Ma, Múdrosť ťa poučila, neboj sa; buď šťastná, že som si ťa vyvolil, aby si zdieľala Moje utrpenia; Môj Kríž, tak veľmi vzácny, spočíva na tebe; potrebujem si odpočinúť, všetko, čo Mi dávaš, nebude zbytočné ... nič nie je zbytočné; som tým Oslávený;

zostaň Mojou obeťou milovanou obeťou, ktorej Môj Otec prejavil priazeň deliť sa so Mnou o Môj Kríž Pokoja a Lásky; naše súženia, ako obeť, nebudú ľahké na tomto svete; uvedom si, že už nepatríš do tohto sveta, a preto svet ti bude vyčítať, lebo nie si ako oni; budú sa ti posmievať, zabúdajúc, že ich telá sa zmenia na popol; chráň sa teda zbytočného ponosovania sa;1 všetko, čo žiadam od teba je zdieľanie, zdieľanie z lásky s Láskou; Kalich Lásky chutí trpko, veľmi trpko; nemohla by si sa deliť Oň so Mnou? neodporuj Mi! vari som niekedy odmietol vypočuť tvoju úpenlivú prosbu zo zeme? uisťujem ťa, nič nebude zbytočné

od večnosti poznám tvoju krehkosť; ako o ružu, ktorá vyžaduje osobitnú starostlivosť, tak sa o teba starám; prerezávam tvoje výhonky, keď je to nutné, Moje Oči spočívajú stále na tebe, žiarlivo ťa strážia, aby ťa neutrhol nejaký cudzinec; nikomu nedovolím dotknúť sa ťa, ani ich prsty nepokrčia tvoje lupienky; bdiem nad tebou dňom i nocou; som tvoj Strážca, tak maj dôveru; nikomu nedovolím ti ublížiť

(V ten istý večer, vyčerpaná dlhým cestovaním - 12 hodín autom – z predchádzajúceho dňa, som sa šla pomodliť Ruženec, s očami upretými na Fatimskú sochu. Bola som pri štvrtom tajomstve, keď sa náhle plášť a šaty Panny Márie začali meniť na jasné striebro. To strieborné svetlo bolo tak intenzívne, že sa zdalo, že vychádza zvnútra sochy. Akoby ožila. Netrvalo to zrejme dlhšie ako päť sekúnd. Bolo to krásne, pretože ma to povzbudilo k lepšej modlitbe a bola som tak šťastná!

Druhý deň, keď som sa zase modlila Ruženec a pozerala sa na sochu Panny Márie z Fatimy, pozrela som sa na Jej Oči. Zrazu som si všimla, že ten defekt (ktorý ma trápil) na Jej Oku, tam už nebol, obe Oči boli už v poriadku. Bola to maličká chyba a hovorila som si, že domaľujem tých niekoľko chýbajúcich rias na Jej viečku. Teraz to už nie je potrebné, obe oči sú perfektné.)
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved