SK » Posolstvá»


Keď ty kráčaš, Ja vyrovnávam chodník
Múdrosť je daná pokorným a jednoduchým

27. marec 1989

Ježišu?

Ja som to, milovaná, Moje Kráľovstvo príde;

dovoľ Mi použiť ťa pre Svoju Slávu; neopustím ťa, aj keď sa niekedy zdá, že tvoj duch je ďaleko odo Mňa, tvojho Boha; dôveruj Mi, spoľahni sa na Mňa, najdrahšie dieťa; dovoľ Môjmu Duchu úplne a voľne v tebe dýchať; vynahradzuj Mi teraz, Moje dieťa, tým, že budeš poslušná a budeš sledovať len Moje záujmy; som vždy pred tebou, preto nemaj strach prechádzať týmto údolím, bez prístrešia, bez pastvín, jalovým a vyprahnutým; viem, že jeho pochmúrnosť desí tvoju dušu, ale som známy tým, že tí, ktorých som viedol púšťou, nikdy nešli smädní; som pred tebou, aby som ťa Svojou Láskou chránil pred vysušujúcimi vetrami; živím ťa Svojím Slovom;

keď ty kráčaš, Ja vyrovnávam tvoj chodník; odstraňujem všetky kamene a skaliská, aby si sa nepotkla, odstraňujem ich, aby som ti otvoril cestu; Moja Svätá Prítomnosť zaháňa ďaleko Mojich nepriateľov, ktorí sú aj tvojimi nepriateľmi; keď prídu krovie a tŕnie, Moji anjeli, ktorí ťa obklopujú, ich rýchlo vyrúbu a spália; Ja, tvoj Vykupiteľ, nedovolím žiadnemu z týchto tŕňov, aby ťa zranil, Moje dieťa; najdrahšia bytosť, spoľahni sa na Mňa; Všemohúci Ja SomNajvyšší Ja Som, všetko, čo od teba chcem, je láska  láska, láska, preto poď a deľ sa so Mnou; dovoľ Mi byť tvojou Radosťou; ach, Vassula, miluj Ma a utešuj Ma svojím srdcom dieťaťa; poď a daj spočinúť Mojej Hlave, buď Mojou opierkou, buď Mojou podnožkou, buď Mojím Nebom; dovoľ Mi viesť ťa týmto údolím smrti; čoskoro ťa vezmem z tejto pustoty do Svojho Domu, ktorý je aj tvojím Domom; Moje dieťa buď jedno so Mnou; ó najdrahšie dieťa, potešíš Mňa, svojho Spasiteľa?

Nech je požehnaný náš Pán,
ktorý pre mňa koná zázraky lásky.
Pane, aká veľká je Tvoja Dobrota,
ktorú si vyhradil všetkým, ktorí sa Ťa boja,
poskytuješ ju tým, ktorí sa k Tebe utiekajú,
pred očami celého ľudstva!

Radujte sa v našom Pánovi a Spasiteľovi,
jasajte vy, cnostní,
kričte od radosti, všetky úprimné srdcia!

strhnem masku všetkým Svojim nepriateľom a Svojím Dychom zmetiem všetkých, ktorí zatarasujú cestu ku Mne; ešte raz odhalím Svoju Svätú Tvár a v tejto pustatine sa rozhostí Čistota, Svätosť a Bezúhonnosť Láska a Pokoj budú s vami, budú medzi vami prebývať, chápeš? azda som nepovedal, že budem prítomný uprostred vás a že budete Moji Vlastní?

Moje dieťa, pripomeň im, ako sa Môjmu Duchu priečia chvastaví ľudia, a že Múdrosť je daná pokorným a jednoduchým

poď ...Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved