SK » Posolstvá»


Ja som jediný Sudca

3. jún 1994

Môj Pane?

Ja Som; dávam ti Svoj Pokoj, dieťa;

dcéra, mnoho ľudí k tebe prichádza a pýtajú sa: "je všetko v poriadku? čo nám chce Ježiš povedať v týchto dňoch?" dcéra z Egypta, týmto ľuďom by si mala povedať toto:

"Ježiš ti vraví, pokolenie, že si sa ešte stále neuzdravilo zo svojej choroby, určite si sa nezotavilo zo svojho odpadlíctva1 a v tvojom oku je viac ako brvno;

generácia, až do dnešného dňa je Láska odmietaná, ale vo Svojom Milosrdenstve čakám trpezlivo na hold, ktorý dlhujete Mne, svojmu Bohu; čakám trpezlivo na každého z vás, aby naplnil mieru svojich hriechov predtým, než na vás dopadne Moja Spravodlivosť; dovoľte Mi vyjadriť to takto: vráťte sa ku Mne a ľutujte zo svojho srdca, premeňte túto púšť, ktorou ste sa stali, na záhradu, na Raj, milujte! milujte sa navzájom!

žite Evanjelium a nepodrobujte jeden druhého krížovému výsluchu, hľaďte každý najprv na svoje vlastné brvno vo svojom oku, modlite sa bez prestania, žite sväto; nedoprajte svojim očiam odpočívať; zmierte sa so svojimi bratmi2 a uniknete smrti; neprenasledujte všetko, čo je sväté; spovedajte sa úprimne a celou svojou bytosťou,3 neklamte sami seba;4

Stvoriteľ vám hovorí: pohŕdajte všetkým, čo je nesväté, pozerajte sa na nebo a buďte svedkami Najvyššieho; venujte sa viac modlitbe a proste úpenlivo svojho Tvorcu, aby bol vaším Svetlom a vaším Sprievodcom;

vráťte sa ku Mne, aby som mohol dočista zmyť hriechy, ktoré páchate dňom i nocou; Vaša choroba nie je nevyliečiteľná, aj keď vaša vina a toľké vaše hriechy sú ako horká morová rana na vašej duši, môžem vyliečiť vašu vinu, môžem vám odpustiť a obnoviť celé vaše telo .... každý, kto miluje svoj život, stratí ho; každý, kto stratí svoj život v tomto svete, zachová si ho pre večný život;

mnohí z vás čítate Moje Posolstvá, ale nechápete Srdce Posolstva, pretože nie ste dobre zakotvení vo Mne; sledujete literu týchto Posolstiev, ale nedarí sa vám preniknúť do jadra Posolstva! vážne vám hovorím, slobodu možno nájsť v znovuzrodení z Ducha, jedine vtedy, keď Duch otvorí vaše oči, spoznáte Veľkosť Môjho Mena a hlbiny Mojej Vznešenej Slávy;

iste viete, že zožnete to, čo zasejete; ak sejete na poli nezhody, získate úrodu svárov a rivality; ak sejete na poli obviňovaní, získate úrodu vlastného odsúdenia; ak sejete na poli ohovárania, budete z neho žať svoj vlastný pád; zasievajte semená lásky vo svojom poli a budete žať návrat lásky; zasievajte na poli odpustenia a dostanete úrodu milosrdenstva; nemenujte seba samých sudcami, Ja som Jediný Sudca ....

tak ako predtým vám vravím: neprichádzam svet odsúdiť, pretože Ja som tu preto, aby som svet zachránil; som tu teraz preto, aby som varoval svet, preto vám, ktorí tak rýchlo odsudzujete a korunovali ste sami seba na sudcov, vám vravím: už máte svojho Sudcu!"

povedz tým, ktorí sa ťa pýtajú, dcéra, či je všetko v poriadku, aby zostali bdelí, modlili sa po celý čas o silu prežiť všetko, čo sa stane; to bude stačiť; dcéra, stoj pri Mne verne a buď v neustálej modlitbe; Moje dieťa, Ja, Ježiš, ti budem pomáhať na tejto rozsiahlej ceste, ktorú kvôli Mne podnikneš;5

Ja, Ježiš, žehnám tebe aj otcovi Michaelovi; Láska je blízko teba; ic;


1 všeobecného odpadlíctva po celom svete
2 to znamená s každým
3 to znamená tiež umŕtvovať svoje telo, postiť sa
4 to znamená, že nestačí spovedať sa kvôli spovedaniu, človek musí naozaj pociťovať svoje viny a byť úprimný, keď sa spovedá
5 niekoľko stretnutí v USA a v Kanade + televízne programyChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved