SK » Posolstvá»


Čítajú Písma nevidiacimi očami

23. september 2005

Tvoja láska k človeku je absolútne šialená, Tvoja nesmierna zhovievavosť, ktorú máš k nám, poškvrneným hriechom, je nepochopiteľná. Ako môže niekto tvrdiť, že plne prenikol Tvoju dobrotu? Bolo by to, akoby chcel uchopiť hmlu alebo svetlo, ktoré sú nehmotné, do svojich rúk ...

Na začiatku, kedy si mi ukázal moju dušu, moje skutočné 'ja', ako malomocnú, skrývajúcu sa v húštine, neobviňoval si ma, ale namiesto toho si ma požiadal o priateľstvo. Pokúšal si sa ospravedlniť moju úbohosť slovami:

"to preto, že nebolo nikoho, kto by ti bol nablízku a učil ťa?"1

Moja úbohosť pritiahla Tvoje Milosrdenstvo, moja ožobračená nahá duša pritiahla Tvoju náklonnosť a Tvoje odpustenie, Svätý Boží, moja túžba byť spasená Ťa roztrhla na kusy, povedal si:

"už dlhšie nevydržím pohľad na Svoju kvetinu v tomto stave!"

Tvoje slová milosrdenstva dopadli ako ranná rosa na moju nahú dušu.

"privediem ťa k pokániu a k večnému životu vo Mne, ak si to tiež praješ;"

Tieto slová si mi šepkal do ucha a tak to všetko začalo ...

a ty si sa zriekla svojej vlastnej vôle pre Mňa a to ťa zachránilo ... ak niekto nie je pripútaný ku Mne, ale k svetu, tak Ma nikdy nenájde ... zrieknite sa svojej vôle a vášní tohto sveta a poďte, aby ste Ma vlastnili, keď Ma budete vlastniť, tak vytvoríme spojenectvo pokoja, ktorý bude trvať naveky; prišiel som k tebe, Moja Vassula, a uzdravil som ťa;

dal som ti kráčať po zafíroch, aby som ťa viedol do Môjho Kráľovstva; volám každého k Sebe, pred tým, než Moja odplata príde na tento svet; tieto dni sa blížia, pretože už nemôžem dlhšie tolerovať2 toto odpadlíctvo; keď sa bude svet chvieť, tak vedzte, že je to len začiatok toho, čo dopadne na túto zlú generáciu; zostúpil som do tohto rozľahlého cintorína, kráčajúc medzi hrobmi, aby som vás vzkriesil; volal som k hrobom, aby sa otvorili a oni tak urobili; vzkriesiť a obnoviť Mojich synov a dcéry bolo darom Mojej Lásky; zapálený túžbou vzkriesiť ich, Moja túžba Ma prinútila zostúpiť do hrobov, a prv, než ste to vedeli, pozdvihol som mŕtvych z ich hrobov a objal ich: "to je Môj dar tebe, ktorá by si mala zostať stála; tí, ktorí zostanú nábožní, získajú Moje požehnanie ako odmenu; teraz choď a hlásaj od svitania Moju Lásku ..."

dcéra, nikomu som nikdy nevnucoval Svoj Zákon alebo Svoju Prítomnosť; prišiel som ako pripomienka, aby som urobil poriadok v tomto chaose; a predsa napriek všetkým Mojim viditeľným zázrakom a znameniam, napriek Mojim opakujúcim sa volaniam, napriek zjavným milostiam a darom, ktoré Môj Svätý Duch rozdeľuje celému ľudstvu, napriek všetkým Mojim Ódam, vám, generácia, napriek všetkým Mojim Milosrdným prístupom, odpoveďou, ktorú som dostal, bola ľahostajnosť, prenasledovanie a neviera, od niektorých výsmech a úmyselné odmietanie Mojich Výziev k pokániu; pľuvanie na Moje požehnania; kŕmení kliatbami, vzkriesenia, ktoré vidia a ktoré som vykonal pred ich očami, sú prijímané s opovrhnutím alebo ich prinajmenšom ignorujú: oni čítajú Písma s nevidiacimi očami;

dcéra, varoval som ich pred kalamitami, ktoré budú dopadať na túto zem, kvôli ich hriechom, kalamity a skaza, ktoré sa skutočne stali a oni stále váhajú v neviere, že všetko toto je vyvolané nimi, a nie prírodou ... keď som vtedy povedal, že zem sa bude triasť a vychýli sa zo svojej osy3 a že ostrovy sa pohnú zo svojich miest, tak mi nikto neveril; nikto nepočúval; neprijali žiadnu radu odo Mňa; odvrhli všetky Moje varovania; keď vám dnes poviem, že pre skazenosť a odpadlíctvo tejto generácie, je v ohrození vesmír, oni mi stále nebudú veriť; keď uvidia zem, ktorú som stvoril, rozpoltenú a roztrhanú na kusy, strach sa zmocní týchto tvrdohlavých duší; Potopa4 bude ničím v porovnaní so skazou, ktorú Môj Oheň spôsobí tomuto svetu; z útrob zeme bude chrliť Oheň a z trhlín naplnených tečúcim Ohňom sa budú tvoriť rieky, rieky Ohňa, ktoré sa vychrlia a rozšíria do každého mesta, zapaľujúc zem; kliatby, ktoré ste uvrhli na Mojich vyslancov, dopadnú všetky späť na vaše hlavy; ešte pridávam Svoje Požehnanie tebe, Moja Vassula, požehnanie, ktoré ti on5 odmietol dať; ic


1 Ježíš náhle uchopil moju ruku, aby napísal Sám túto časť
2 a zároveň som počula slovo 'niesť'
3 prvé tsunami v Indonézii
4 v Noemovej dobe
5 patriarcha Bartolomej v Konštantínopoli, keď som bola prijatá, aby som mu dala svoj príhovor o jednote z Farfy v Taliansku, ktorý som dala Mons. Fortinovi, kardinálovi Kasperovi a kardinálovi Cassidymu, ktorí prejavili záujemChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved