SK » Posolstvá»


Budúcnosť je Moja, iba Moja

6. február 2021

Vassula! raduj sa zakaždým, keď sa tvoje myšlienky obrátia ku Mne; je o Mne známe, že nezachovávam Svoje Slovo? budem vždy vedľa teba; budem ťa vždy chrániť, zachránim, ušetrím a spasím ťa; počúvaj Ma, daj Mi svoj čas, milovaná, a Ja ti udelím niekoľko triumfov v tvojom apoštolskom poslaní! nečakaj na ľudské schválenie, pretože to pre Mňa nič neznamená, posielam ťa v Mojom Mene ako svedka, aby si svedčila o Mojej veľkej Láske, ktorú mám k vám všetkým, takže každý, kto má uši na počúvanie, nech počúva;

všetko, čo si sa naučila od začiatku, pochádza odo Mňa, vášho Pána a Boha; všetko, čo som ti predpovedal, sa splnilo; požiadal som ťa, aby si prorokovala v Mojom Mene, prorokovať v Mojom Mene znamená prorokovať Pravdu; všetko, o čo som ťa požiadal, aby si napísala a predpovedala budúce udalosti, sa splnilo, nie som len tak nejaký náhodný návštevník, prichádzam z Najvyššieho Neba, aby som viedol kroky tejto generácie, v Pravde, požiadal som ťa, o prijatie veľkého záväzku, Ja, ktorý som strážca Mojich Prikázaní, som ťa priradil, potom, čo som ťa sformoval za apoštola pre tento Koniec Časov, aby si vyjadrila Moje Slová v živej forme skrze Moje čisté Svetlo; zaodel som ťa Mojím Svetlom a sformoval som ťa podľa Mojich predstáv; spomedzi mnohých ľudí som si vybral teba, aby si napísala tento Hymnus Lásky, ktorý bude padať ako ranná rosa z Domu Jahveho, ako kvapky dažďa na túto vyprahnutú suchú zem, pripomínajúc vám všetkým tú istú Pravdu, aj keď ju niektorí z vás už poznajú, lebo medzi vami sú mnohí čo ju ešte nepoznajú; tak dovoľte, aby som vám to povedal znova; teraz máte potvrdenie, že to, čo som povedal v minulosti, sa splnilo; vidíš, dcéra, nikto nemôže hovoriť o budúcich udalostiach, ak tieto nepochádzajú odo Mňa; budúcnosť je Moja a iba Moja;

tvoj beh sa ešte neskončil, Vassula, tak nepúšťaj Moju Ruku z tvojej, nech tvojím cieľom v živote som Ja a len Ja; tvoj Mocný Kráľ je po tvojom boku; icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved