SK » Posolstvá»


Miluj Pravdu a hľadaj ju v jednoduchosti srdca

11. február 2021

Ty si Pravda a môj život spočíva v Tebe;
v spojení s Pravdou moje srdce jasá a raduje sa,
lebo táto Pravda mne a mnohým ďalším
zjavila cestu Života;
Pravda zlepšuje pohľad mojich očí,
odhaľuje záhady, osvetľuje príslovia;

Pravda dvíha moju dušu,
ako vtáča voľne letiace vzduchom,
oslobodená Tvojím Svetlom;
Milosrdenstvo a Láska sú po mojom boku;
každý, kto nasleduje Pravdu,
nebude chodiť v tme;
každý, kto verí v Pravdu, bude potešený,
lebo bude spasený;

Naučil si ma byť zakorenenou v Pravde,
ktorej prítomnosť je neodolateľná,
ktorej vôňa je opojná a ktorej vyžarovanie je
oživenie mojej duše,

dobrovoľne som sa obrátila chrbtom k tomuto pomíňajúcemu sa svetu, k tejto krajine duchov,
rozhodla som sa byť dôvernou spoločníčkou Pravdy,
Ktorá ma bezpečne zavedie do môjho Domova,
Domu Jahveho,

chránená Pravdou nebojím sa žiadnej ujmy
z besniacich búrok okolo mňa,
môžu na mňa dopadať blesky, aj tak sa nebudem báť,
lebo ak sa pevne držím Pravdy každý deň môjho života
Milosť a Pravda ma budú čakať v posledný deň ...

áno, Vassula Moja, som plný Milosti a Pravdy a Moje Slovo je Pravda, ktorá ťa povedie po ceste, ktorou musíš ísť, Pravda ozdobí tvoju dušu oslnivým svetlom; Pravda hľadá jednoduchosť v srdciach, pretože v týchto srdciach môžem konať a môžem hovoriť, môžem zasadiť semená lásky, bujný vinič Múdrosti s pučaním;

Pravda premení vašu dušu na jedinečnú a dokonalú bytosť, krajšiu než mesiac, jasnejšiu než slnko; Pravda vás premení na statočných bojovníkov v obrane Môjho Slova, neotrasiteľných pred vašimi nepriateľmi, stojacich pevne navždy, podopierajúcich Strechu Môjho Domu ako karyatída, Pravda vás premení na voňavé stĺpy kadidla; aj keď sa na vás budú valiť rozbúrené vody, aby vás zmietli, nebudete sa báť, uniknete, lebo budete hlboko zakorenení v Pravde, to som Ja; tak prebývajte vo Mne, ktorý som Pravda;

s Pravdou ako veselým Spoločníkom po tvojom boku ti nebude nič chýbať, budeš nasledovať Moje Žezlo a Ja, Ja sa postarám o všetko, čo ti chýba a zachovám tvoje srdce nevinné a tvoje ruky čisté a vo všetkom, čo je správne; som známy tým, že vediem pokorných a ponížených; ako je napísané v Písme: 'Pán je blízko všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v Pravde;' a poznajú Pravdu, lebo Pravda vás vyslobodí, ako si práve povedala, Moja milovaná, 'Pravda dvíha tvoju dušu ako vtáča voľne letiace vzduchom,'

keď som bola v kontemplácii v Tvojom Dome,1 uvažovala som o tom, ako málo Ťa poznáme, ale vo svojej hlúposti veríme, že Ťa už veľa poznáme; uvažovala som, že stále viac robíme chyby, ale Ty o to viac skáčeš od radosti, keď Ťa prosíme o odpustenie, Tvoji anjeli, ktorí Ťa potom obklopia, volajú: 'počúvajte! počúvajte! náš Pán v odpúšťaní premenil začiernenú dušu na svetlo, bez poškvrny, nech je pochválené Jeho Meno ...'

ako som už povedal, som pripravený odpustiť a zabudnúť, keď budete činiť pokánie z celého srdca, pretože len vo Mne nájde tvoja duša odpočinok; som Zdroj vašej nádeje a vašej bezpečnosti; Ja Som váš Domov;

veď toto pokolenie v Tvojej Pravde a uč ho, lebo Ty si Boh našej spásy;

neexistuje nič viac než to, čo Ja sám chcem! tí, ktorí vo Mňa dôverujú, pochopia Pravdu; milujte Pravdu a hľadajte ju v jednoduchosti srdca; zblúdiť od Pravdy ti prinesie len biedu a svetlo spravodlivosti sa ti zatmie, ty čo si zablúdil do údolia zabudnutia a temnoty; 'čo mi nakoniec prinieslo bohatstvo a arogancia?' položíte si raz túto otázku; všetko pominie ako hmla, ale Moje Slovo a Pravda nikdy nepominú; Oni sú Skalou vašej spásy; každý, kto patrí k Pravde, počúva Môj Hlas a nasleduje Ma; nebuďte ako Pilát, ktorý bol ľahostajný k Pravde, pretože ak budete ľahostajní k Pravde, zavrhnete Pravdu ako on;

dcéra, Láska je po tvojom boku; človek nemôže byť podplatený, aby sa Ma naučil milovať; Láska prichádza zo slobodnej vôle; odovzdaním seba a svojej vôle; takže Moje Srdce sa teší v bezhraničnej radosti, keď Mi niekto ponúka svoju slobodnú vôľu;

teraz vieš, dcéra, ako zachraňujem Svojich pomazaných, ako ich vediem k Pravde; žiadala si o niečo, čo som ti nedal? stretávaš Ma, malé, slabé stvorenie, s požehnaním, ktoré som ti dal;

prišiel som do tvojho domu, aby som prebýval v tvojom dome a potešil ťa radosťou Mojej Prítomnosti; počas celej cesty si sa na Mňa spoliehala a Ja som ti počas celej cesty zveril Svoj Hymnus Lásky; teraz som tu s veľkou radosťou, keď k tebe hovorím, pomazávam ťa olejom, zatiaľ čo nachádzam v tebe svoj odpočinok, v tichu tvojho srdca, v tom srdci, ktoré po Mne prahne, v tom srdci, ktoré pre Mňa krvácalo pre veľké prenasledovania spôsobené Mojimi vlastnými; nech si príkladom pre všetkých ostatných, že svojím úsilím potešiť Ma plnením Mojej Vôle sa umenšuješ, zapieraš seba a spoliehaš sa na Mňa, získala si Moje Milosrdenstvo, ako aj Múdrosť; Múdrosť, ktorá ťa učila, ktorá ťa vychovala, odhaľujúc ti chápanie Božieho Slova ako otvorenej knihy, ako kyslík, ktorý tvoje telo potrebuje, aby zostalo nažive, vryjúc ho do tvojej mysle a duše;

tak, pokolenie, dovoľte Kráľovi Slávy vstúpiť do vašich sŕdc, dovoľte Mu slobodne vás požehnať, dovoľte Mu spievať Hymnus a urobiť si vo vás Svoj Domov; dovoľte Mu kraľovať nad vami a viesť vás k Pravde; a vaša duša bude s radosťou žiť len pre Mňa a navždy; buďte Jedno; ic


1 v kostoleChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved