SK » Posolstvá»


Toto je Moje Posvätné Písmo pre ľudstvo!

30. november 2022

ach! Moja milovaná! pokoj s tebou; počúvaj a píš: Moje Telo krváca od čias ich rozdelenia a ty si toho svedkom; ostrie kopije je stále vo Mne;

ach Pane! s Tvojou pomocou som odovzdala Tvoje Slovo cirkevným predstaviteľom, hierarchii, odovzdala som Tvoje túžby a zároveň som ich požiadala, aby boli všetci jedno; oznámila som Tvoje posolstvá vyvoleným dušiam, ktoré si mi poslal, a stali sa spolupracovníkmi Tvojho Božského Diela Spásy;

Tvoje výzvy ohľadom jednoty a toho, aby sme mali jeden dátum Veľkej noci, som im tiež niekoľkokrát odovzdala, aby skoncovali s krvácaním Tvojho Tela od ostria kopije;

Moja Vassula, všetky vaše obety a modlitby za ukončenie tohto rozdelenia sa kultivujú; putovala si s Mojimi vyvolenými dušami cez vyprahnuté krajiny, kto by sa potom odvážil povedať: 'čo urobili?' Ja, ktorý sa starám o všetko, čo som stvoril, som vždy zvolával Svoj ľud s veľkou zhovievavosťou, takže nie som ochotný zničiť to, čo som stvoril, pretože v nich všetkých je Môj Nezničiteľný Duch; budem im naďalej pripomínať, ako zhrešili vo svojom rozdelení, aby nakoniec otvorili svoje srdcia a vložili do Mňa svoju dôveru, že splním Svoje priania;

avšak čoskoro príde veľký oheň, ako bolo predpovedané, aby zničil zvyšok ľudskej zloby, ktorá stále odmieta vrátiť sa ku Mne, odmieta vyznať svoju vinu a konať pokánie, odmieta Ma prijať do svojho srdca; pohŕda Mojimi poslednými varovaniami, pohŕda a odmieta Moju Ruku, ktorá sa k nim vystiera, aby ich vytiahla z bahna hriechu, v ktorom sa nachádzajú; keďže dávajú prednosť tme pred svetlom, zostanú pripútaní k miestu v tomto pelechu a postihne ich nevyhnutný osud, pripútaní v temnote; musíte pochopiť Môj zármutok a to, ako Ma ich osud zraní, keď sa to stane; aj cnostní pocítia agóniu týchto duší;

padlo mnoho varovaní, ale tieto duše ich vo svojej pýche ignorovali; niektoré pre svoju nedôverčivosť, keď Ja hovorím, a iné pre svoju ľahostajnosť k Môjmu Dielu;1

Pane, počula som ich hovoriť: "nepotrebujeme čítať a vedieť o posolstvách a o čom ony sú, vystačíme si s tým, čo si nám už dal v Písme; nie je povinné ich čítať, tak hovoria; toto správanie mi pripomína fatimské posolstvo, ktoré nebolo naliehavo rozširované a svet to zaplatil krvou druhej Svetovej Vojny, ako to predpovedala Panna Mária Fatimská;

áno! a tak, prach a popol dnes, chopili sa, aby Mi radili, kedy mám hovoriť? o koľko viac krvi ste vyliali na Moju Cirkev nedbanlivosťou?

odovzdal som vám to, čo veľmi milujem, vzal som ju od jej vlastných, unavil som ju cestovaním, aby vám priniesla celé Moje Posvätné Dielo, ale toľkí z vás Ma vyzývali, vzdorovito ignorovali Moje Dielo s jazykmi tak ľahkomyseľnými; či ste nečítali: 'Slovo Jahveho je bezúhonnosť sama?'2 vskutku, samoľúbosť bláznov ich privádza do vlastnej záhuby, keď mali namiesto toho obrátiť svoje ucho k Múdrosti;

toto je Moje Posvätné Písmo pre ľudstvo!

môžete ho prirovnať k stromu, ktorý som zasadil uprostred každého osídlenia pri potokoch, s bohatými a hojnými plodmi; jeho listy sú liečivé a nikdy nevädnú, takže nikto nemôže povedať: "vyrúbte tento strom, ktorý narúša naše okolie, orežte a spáľte jeho konáre a pozor, nejedzte jeho plody!" - akí blahoslavení sú tí, čo jedia jeho ovocie, oni dostanú bezhraničnú radosť v Mojej Prítomnosti!

táto generácia sa potápa v bahne a už mnohých pohltila hlbočina, môže sa vaša generácia ešte chváliť svojím poznaním? už v minulosti som povedal, že z Egypta prídu Vyslanci, aby vám zaspievali Moje Slovo, ktoré na vás vyleje Svetlo a Pokoj; pri tom sa na vás bude skláňať klenba Nebies a bude ohlasovať Moje Božské Dielo, ktoré sa dostane až na koniec tohto sveta; ale mnohí to ešte stále nepochopili ...

teraz poďte a živte sa Mojím Slovom: povedzte Môjmu ľudu, aby zatúžil prísť a prebývať v Mojom Dome, tam sa budú tešiť z Mojej Prítomnosti a z Mojej Sladkosti, uvidia Moju Dobrotu a budú milovať spočívanie v Kráse Môjho Domu, v ktorom prebýva Moja Sláva;

som Ti zaviazaná, môj Bože, a neľutujem,
viem, že Tvoja Láska je bezpodmienečná
a Ty dávaš zadarmo Svoje požehnania,
dovoľ mi však splácať Ti
dlh za záchranu môjho života
a že si mi dovolil oprieť sa o Teba,
ktorý ma vedieš krok za krokom
vo Svetle živých; preto neostávaj ticho,
aby som opäť neupadla do zabudnutia!
použi ma, ako si praješ!

nie som hluchý k Tvojim úpenlivým prosbám, pamätaj, že som známy ako Najvernejší! nikdy ťa neopustím, Láska ťa miluje, choď v pokoji ... ic


1 počula som tiež: 'Moje Volanie'


Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved