Zjednoťte dátum Veľkej noci

Ježiš nás žiada aby sme zjednotili dátum Veľkej noci

Ježiš Vassule, 14. októbra 1991:

Budem musieť, bratia,
znovu podstúpiť bolesti,
ktoré som trpel rok za rokom?
Alebo Ma toho tentoraz ušetríte?
Budem musieť ďalší rok piť
Kalich vášho rozdelenia?
Alebo osviežite Moje Telo
a zjednotíte, kvôli Mne,
dátum Oslavy Veľkej noci.

Keď zjednotíte dátum Veľkej noci, zmiernite Moju bolesť, bratia, a budete sa radovať vo Mne a Ja vo vás a mnohí prehliadnu. (14.10.1991)

 
Jednota Cirkvi
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Jednota zo srdca
Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
    Ježišovo volanie ku zjednoteniu dáta slávenia Veľkej noci
    Zjednoťte dátum Veľkej noci
    Príklad spoločného slávenia Veľkej noci z východnej cirkvi
    Dátum Veľkej noci
    Ďalšia správa (2001)
Príklad jednoty na Východe
Ekumenizmus a spiritualita
Pápež a patriarcha Theoctist
Duchovná ozvena jednoty

 
 
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Vassulin príhovor k 500 pútnikom (kardinál, arcibiskup, biskupi, duchovní a laici všetkých denominácií) v ktorom Vassula predstavila tému Jednoty obsiahnutú v posolstve Pravý Život v Bohu (25. mája 2007, Ekumenická púť TLIG v Turecku)

Jednota zo srdca
Vassula predniesla svoj príhovor na púti TLIG vo Svätej zemi v roku 1998

Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Ježiš nás volá ku zjednoteniu dátumu slávenia Veľkej noci

Príklad jednoty na Východe
Msgre Isidore Battika zdieľa s TLIG pútnikmi povzbudivú a nasledovaniahodnú prax jednoty v Sýrii

Ekumenizmus a spiritualita
Ekumenický príhovor Vassuly v Medzinárodnom Brigitýnskom Centre vo Farfe

Pápež a patriarcha Theoctist
Vassula podáva svedectvo o stretnutí pápeža Jána Pavla II. a patriarchu Theoctista

Duchovná ozvena jednoty
Príhovor Vassuly Ryden na zasadnutí Ekumenickej Rady Cirkví

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved